پ٫ اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۲

طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت ابلاغ شد 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار گلستان مصوبه شورا در خصوص طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت را ابلاغ کرد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مکاتبه با زنگانه استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، مصوبه شورای را در خصوص طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ پیرو بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ خود پیرامون ساخت‌وسازها در محور زیارت «طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت» مصوب مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را در چهارچوب تعیین شده در مصوبه مذکور و با امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۴ مهر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طرح مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را با اعمال اصلاحات زیر مورد تصویب قرار داد:

۱-درخصوص اراضی منابع مالی با عنایت به چهارچوب تعیین شده در مصوبه شورای عالی به شرح زیر اقدام شود:

۱-۱-اراضی منابع ملی واقع در پیرامون خط محدوده و فاقد مستحدثات از محدوده طرح ویژه حذف شوند. (اعم از این که در طرح قبلی داخل محدوده بوده‌اند یا خیر).

۲-۱- اراضی منابع ملی دارای متصرف و مستحدثه بدون درج کاربری با عنوان “تصرفات منابع طبیعی” در اسناد طرح مشخص شود و با تشخیص سازمان منابع طبیعی از طریق رسیدگی در مراجع قضایی و یا حصول توافق، تحت نظارت استانداری گلستان و با هماهنگی بنیاد مسکن و رعایت سایر تعیین تکلیف شوند.

۳-۱- اراضی منابع ملی فاقد مستحدثات متخلخل در بافت روستا و محدوده مصوب به کاربری‌های خدماتی تخصیص یابد.

۲- با توجه به اینکه یکی از چهارچوب‌های تعیین‌شده توسط شورای‌عالی، الحاق ساخت‌وسازهای متعلق به بومیان به محدوده روستا بوده است این مهم در سمت شمالی محدوده پیشنهادی به درستی رعایت نشده و بخش‌های قابل توجهی از ساخت‌وسازهای متعلق به غیربومیان (بر اساس معیار مورد توافق در مرجع استانی) به محدوده روستا الحاق شده‌اند که لازم است اصلاح شود.

۳- تاکید می‌شود هرگونه برخورداری از مزایای قانونی طرح مصوب منوط به اخذ محوز کمیسیون تبصره یک ماده یک و رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی الحاق شده در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها خواهند بود.

در پایان این مصوبه تاکید شده است: یادآور می‌شود که بر اساس بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با عنایت به وقوع کل اراضی پیرامون روستا در منطقه حفاظت شده، لازم است مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست در خصوص اراضی الحاق شده به روستا اخذ شود.

 

درباره نویسنده