پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

طرح جامع زنجان با اولویت حفظ باغات تصویب شد

در نهمین نشست شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح توسعه و عمران (جامع) شهر زنجان سیاستگذاری و ضابطه‏‌گذاری حوضه‌‏های آبریز آب شرب تهران، طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی۲ و طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج بررسی شد.

در نشست شورای‏‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۸ مرداد‏ماه، اعضای شواری‌‏عالی و و نمایندگان ذیربط به دلیل محدودیت‏‌های ناشی از بیماری کرونا به‌ صورت مجازی (ویدئو کنفرانس) در جلسه شرکت کردند و موضوعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر زنجان، سیاستگذاری و ضابطه‏‌گذاری حوضه‏‌های آبریز آب شرب تهران (سدهای لار، لتیان، ماملو)، طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی۲ واقع در شمال بزرگراه همت و طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج،  مورد بررسی قرار گرفت. 

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر زنجان با اولویت حفظ باغات، توجه به حرایم گسل، مسیل و … ، پدافند غیرعامل و بسترسازی متناسب با میراث فرهنگی- مذهبی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

سیاستگذاری و ضابطه‏‌گذاری حوضه‌‏های آبریز آب شرب تهران (سدهای لار، لتیان، ماملو)، در پاسخ به ماده ۱۳ مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص طرح مقابله با آلودگی صنایع آب شرب تهران (۱۳۹۴) در دو مرحله : “تشخیص مسائل حوضه‏‌ها” و “سیاست‏گذاری و ضابطه‏‌گذاری” تدوین و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 

کلیات طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی۲ واقع در شمال بزرگراه همت پیرو مصوبه قبلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به ملاحظات مربوط به سیما و منظر شهری در جهت پراکنش مستحدثات در سطح عرصه و افزایش مطلوبیت فضا ضمن ضرورت هماهنگی با سایر سازمان‏‌های دخیل تصویب شد.

در طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج ضمن حفظ میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین پاسخگویی به مطالبات جمعیتی، سکونتی و فعالیتی، موارد مرتبط با مکانیابی شهرک مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

در نشست شورای‏‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۸ مرداد‏ماه، اعضای شواری‌‏عالی و و نمایندگان ذیربط به دلیل محدودیت‏‌های ناشی از بیماری کرونا به‌ صورت مجازی (ویدئو کنفرانس) در جلسه شرکت کردند و موضوعات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر زنجان، سیاستگذاری و ضابطه‏‌گذاری حوضه‏‌های آبریز آب شرب تهران (سدهای لار، لتیان، ماملو)، طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی۲ واقع در شمال بزرگراه همت و طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج،  مورد بررسی قرار گرفت. 

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر زنجان با اولویت حفظ باغات، توجه به حرایم گسل، مسیل و … ، پدافند غیرعامل و بسترسازی متناسب با میراث فرهنگی- مذهبی شهر مورد تصویب قرار گرفت.

سیاستگذاری و ضابطه‏‌گذاری حوضه‌‏های آبریز آب شرب تهران (سدهای لار، لتیان، ماملو)، در پاسخ به ماده ۱۳ مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص طرح مقابله با آلودگی صنایع آب شرب تهران (۱۳۹۴) در دو مرحله : “تشخیص مسائل حوضه‏‌ها” و “سیاست‏گذاری و ضابطه‏‌گذاری” تدوین و مورد تصویب اعضا قرار گرفت. 

کلیات طرح توسعه پردیس دانش و سلامت موسوم به طرح توسعه بیمارستان شریعتی۲ واقع در شمال بزرگراه همت پیرو مصوبه قبلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به ملاحظات مربوط به سیما و منظر شهری در جهت پراکنش مستحدثات در سطح عرصه و افزایش مطلوبیت فضا ضمن ضرورت هماهنگی با سایر سازمان‏‌های دخیل تصویب شد.

در طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج ضمن حفظ میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین پاسخگویی به مطالبات جمعیتی، سکونتی و فعالیتی، موارد مرتبط با مکانیابی شهرک مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

درباره نویسنده