صدور پروانه ساخت با ارائه نقشه های معماری امکان پذیر شد

 
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از صدور پروانه ساخت با ارائه نقشه های معماری در شهر یزد و در راستای کاهش زمان صدور پروانه خبر داد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ مهندس«مجتبی فرهمند» با اشاره به تعامل و همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهرداری یزد در راستای صدور پروانه ساخت با ارائه نقشه‌های معماری اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش زمان صدور پروانه ساخت و ارائه خدمات مطلوب و بهینه به متقاضیان دریافت پروانه است.
وی افزود:. در این فرآیند پس از اینکه نقشه معماری از نظر ضوابط شهرسازی توسط شهرداری تأیید شد در کوتاه ترین زمان، مالک می تواند نسبت به عقد قرارداد نظارت در سازمان نظام مهندسی اقدام و پس از مشخص شدن ناظرین، ادامه کار را در شهرداری دنبال نماید.
فرهمند تاکید کرد: براساس ضوابط مشخص شده دراین طرح، نقشه های سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی می بایست ظرف مدت مصوب توسط دفتر طراحی تهیه و به سازمان ارائه شود تا در سامانه cme شهرداری بارگذاری شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد خاطرنشان کرد: این سازمان با همراهی و تعامل شهرداری یزد تلاش کرده است تا زمان صدور پروانه ساخت را با راه اندازی سامانه های الکترونیکی به حداقل برساند که در این مسیر صدور پروانه ساخت با ارائه نقشه های معماری تحولی مثبت را در این حوزه رقم خواهد زد.
 
آسیا

درباره نویسنده