صدور مجوز بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان‌های پایتخت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آغاز صدور مجوز بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان‌ها در مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر داد.

حمیدرضا صارمی درباره جزئیات این دستورالعمل گفت: بخشی از ساختمان‌های موجود شهر تهران، براساس آخرین ضوابط و آیین نامه‌های لرزه ای، طراحی و اجرا نشده اند و در معرض خطر فروریزش در زلزله‌های متوسط و شدید قرار دارند، این ساختمان‌ها بعضاً به دلایلی از قبیل نبود توجیه اقتصادی، محدودیت‌های طرح تفصیلی، مسائل حقوقی و مالکیتی، واقع شدن در محدوده بافت‌های تاریخی، مساحت کم و نبود امکان تجمیع با پلاک‌های مجاور، امکان تخریب و نوسازی ندارند و بی توجهی به نوسازی و بهسازی لرزه‌ای آن ها، مخاطرات جانی و خسارات مالی بسیاری را در زمان وقوع زلزله در برخواهد داشت.

وی ادامه داد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با هدف کاهش این مخاطرات و ارتقاء نسبی کیفیت ساختمان‌های آسیب پذیر، “دستورالعمل فنی بهسازی لرزه‌ای نسبی ساختمان‌های شهر تهران” را تدوین کرده که با تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تایید نهایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ساز و کار اجرایی آن به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ می‌شود.

معاون شهردار تهران گفت: دامنه شمول این مجوز، ساختمان‌های صرفاً مسکونی و یا ساختمان‌های مسکونی دارای سطوح تجاری یا اداری در حد ۲۰ درصد مساحت عرصه و حداکثر ۵۰ مترمربع، با لحاظ شرایط ۶ گانه‌ای که در دستورالعمل ابلاغی آمده، خواهد بود.

صارمی افزود: به منظور تشویق و ترغیب مالکان ساختمان‌های آسیب پذیر به ارتقاء عملکرد لرزه‌ای بنا در برابر زلزله سازمان نوسازی شهر تهران موظف شده از طریق دفاتر توسعه محله‌ای، با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، راهکار‌های تشویقی و ترویجی، نظیر ارائه تخفیف در هزینه‌های اجرای بهسازی لرزه‌ای نسبی و تخصیص تسهیلات بانکی برای متقاضیان بهسازی لرزه‌ای نسبی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج شهرداری تهران را پیگیری کند.

صداوسیما
 

درباره نویسنده