ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

شیروان شاه مروارید معماری آذربایجان

در قرن ۱۵ میلادی سلسله شروان شاهان در دوره پادشاهی ابراهیم یکم پایتخت شروان شاهان را از شماخی به باکو به خاطر زلزله ویرانگر انتقال داد. او خود را وقف ساخت کاخ کرد.

کاخ شیروان شاهان یا شروان شاهان در قرن ۱۵ میلادی توسط شروان شاهان ساخته شده است و یکی از آثار به ثبت رسیده میراث فرهنگی یونسکو می باشد، یونسکو از آن به عنوان؛ “یکی از مرواریدهای معماری آذربایجان” نام برده است.

 شیروان شاه مروارید معماری آذربایجان

کاخ شیروان شاهان در ایچری شهر باکو قرار دارد که از بخش های مختلفی همچون ساختمان اصلی کاخ٬ دیوان خانه٬‌ مقبره٬ مسجد شاه با یک مناره٬ مقبره سید یحیی باکویی٬ دروازه شرقی٬ دروازه مراد٬ مخزن آب و حمام تشکیل شده است.
کاخ شیروان شاه در پول های ۱۰۰۰۰ ماناتی آذربایجان از سال ۱۹۹۴-۲۰۰۶ به تصویر کشیده شده است و از تاریخ ۲۰۰۶ تا به امروز در پول های ۱۰ ماناتی آذربایجان نقش بسته شده است.

 شیروان شاه مروارید معماری آذربایجان

تاریخچه:

در قرن ۱۵ میلادی سلسله شروان شاهان در دوره پادشاهی ابراهیم یکم پایتخت شروان شاهان را از شماخی به باکو به خاطر زلزله ویرانگر انتقال داد. او خود را وقف ساخت کاخ کرد.

 بعضی ها بر این باور هستند این بنا به عنوان یک بنای یاد بود که در کنار مکان مقدس عبادت و مقبره سید یحیی باکویی که شیخ و صوفی خلوتیه بود ساخته شده است.
شروان شاهان دوستداران و پیروان صوفی خلوتیه بودند و شروان شاه خلیل الله اول و خانواده او در خاک همین کاخ به خاک سپرده شده اند.

نظریه دوم این است که این بنا به عنوان کاخ دولتمردان مورد استفاده بوده است.

 شیروان شاه مروارید معماری آذربایجان

متاسفانه هر دو نظریه از اعتبار و شواهد کافی برخوردار نیست و محققین در این باره اتفاق نظر ندارند.

تا زمان های اخیر معروف بود که چاه آب این کاخ از خاصیت شفا بخشی برخوردار است.
بعد از غلبه امپراطوری صفویان به باکو در سال ۱۵۰۱ میلادی٬ نظام صوفی ها مطرود شد. در طول قرن ها کاخ متروکه شد و کم کم رو به ویرانی گذاشت و به عنوان کاخ باکو خان ها معروف گشت٬ این نام برای اولین بار توسط تاریخ نگار روسی بارتوولد نگاشته شده است.

تریپ یار

درباره نویسنده