شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار جزو محلات هدف بازآفرینی شهری است

سرپرست اداره معماری و بافت‌های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی زنجان با بیان اینکه مصوبه مذکور مربوط به شهرهایی است که دارای طرح مصوب محلات هدف بازآفرینی است، گفت: شهرهای زنجان-ابهر-خرمدره و قیدار جزو محلات هدف بازآفرینی شهری است.

سید محمد مهدیون، سرپرست اداره معماری و بافت‌های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سند ضوابط تشویقی محلات هدف بازآفرینی در قالب بسته‌های تشویقی ۱۹ گانه موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تاریخ  ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ با عنوان (سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌هایی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری) پس از تهیه و تدوین توسط کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌های مربوطه و بررسی در چندین جلسه کارشناسی و طرح در سه جلسه کمیسیون ماده ۵ در نهایت در تاریخ هفتم مهر ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون مذکور رسید.

۴  شهرستان استان زنجان جزو محلات بازآفرینی شهری است

سرپرست اداره معماری و بافت‌های واجد ارزش و طرح های بازآفرینی زنجان با بیان اینکه مصوبه مذکور مربوط به شهرهایی است که دارای طرح مصوب محلات هدف بازآفرینی است، ابراز کرد: شهرهای زنجان-ابهر-خرمدره و قیدار جزو محلات هدف بازآفرینی شهری است. 

وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ مصوبه مذکور، شهرداری‌ها موظف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس سند ضوابط مصوب در محلات هدف بازآفرینی هستند، گفت: همچنین شهرداری‌ها باید گزارش ماهانه صدور پروانه‌های ساختمانی را به اداره کل راه و شهرسازی ارائه دهند. 

مهدیون تاکید کرد: همچنین شهرداری‌ها باید آمار پروانه‌های مذکور را به طور مستمر در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت کنند.

فارس

درباره نویسنده