پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

شهادت امام علی (ع) تسلیت باد.

بجز از علی (ع) که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا . . .

شهادت سمبل کرامت و عدالت و شجاعت، تسلیت و تعزیت باد.

درباره نویسنده