شروع ساماندهی آرامگاه‌های تاریخی شهرستان شوش و کرخه

رئیس اداره میراث فرهنگی شوش گفت: آرامگاه‌های تاریخی سادات تفاخ از جمله معدود ابنیه تاریخی منطقه شوش و کرخه هستند که دارای ارزش تاریخی و معماری بوده که نیازمند ساماندهی و بهسازی هستند

علی بویری گفت: بنا‌های تاریخی زیادی در شهرستان شوش و کرخه وجود دارد که متاسفانه طی سال‌های گذشته آسیب‌های فراوانی به این بنا‌ها وارد شده و با توجه به ارزشمندی آن در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیدند.

این مقام مسئول می‌گوید: اخیرا کارشناسی اداره میراث فرهنگی شهرستان پس از وقفه چند ساله از بقاع تاریخی تفاخ در منطقه آهودشت شهرستان کرخه بازدید داشته و آخرین وضعیت این بنا‌های تاریخی را جویا شدند.

به گفته مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان شوش هدف از این بازدید میدانی، بررسی و آسیب شناسی، تهیه گزارش فنی و ارائه آن جهت برنامه ریزی به منظور ساماندهی، مرمت و استحکام بخشی بنا‌های تاریخی است.

مدیر اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شوش گفت: بقاع تفاخ در شمار شاخصه‌های معماری آرامگاهی در سطح منطقه بوده که متاسفانه بر اثر عوامل جوی و انسانی آسیب‌های جدی و قابل توجه‌ای در طی سال‌های گذشته به آن وارد شده است.

بویری می‌گوید: همت و همیاری اهالی منطقه و جوامع محلی در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی نقش موثری خواهد دارد که خوشبختانه اهالی اشراف کامل به ارزش‌های معنوی و تاریخی این بقاع دارند که امیدواریم با هماهنگی و مشارکت مدنی در آینده اقدامات قابل توجه‌ای در زمینه مرمت و حفاظت این آثار ارزشمند صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان