شبکه معابر طرح تفصیلی آتی شهر کرج مصوب شد

خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر کرج از تصویب شبکه معابر طرح تفصیلی آتی شهر کرج خبر داد.

علی ذبیحیبه طرح تفصیلی آتی کلانشهر کرج اشاره و اظهار کرد: بر همین اساس با عنایت به برگزاری نزدیک به ده جلسه کارشناسی با حضور اعضای محترم کارگروه مشترک شورای اسلامی شهر و شهرداری شبکه معابر طرح تفصیلی آتی توسط مشاورین طرح ارائه و پس از بررسی و انجام اصلاحات در شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: شبکه معابر طرح تفصیلی در تطابق با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک با رویکرد پیاده مداری و انسان محوری، حل مشکلات و گره‌های ترافیکی، مشخص نمودن و طراحی تقاطعات مورد نیاز، ابهام زدایی از طرح‌های مصوب قبلی، تکمیل ورودی و خروجی‌های شهر به ویژه بزرگراه شمالی و کمربند جنوبی شهر تهیه شده است.

این عضو شورای شهر بیان کرد: همچنین بررسی ضوابط و مقررات و نیز پهنه بندی طرح تفصیلی آتی به عنوان دو سند اصلی دیگر در کارگروه مشترک مذکور در حال انجام بوده و پس از اتمام جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد.

ایمنا

درباره نویسنده