ی٫ خرداد ۲۷ام, ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه‌های شهری

معاون معماری و شهرسازی شهردار گرگان گفت: پروژه‌های بزرگ مقیاس شهرداری از جمله پروژه بازار موزه هفت شهر با ورود سرمایه‌گذار و همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و در چهار سال اخیر برای ورود سرمایه‌گذار به پروژه‌های شهری اقدامات خوبی شده است.

مجید طاهری اظهار کرد: مسئله ایجاد درآمدهای پایدار از موضوعاتی است که همواره در مباحث مرتبط با درآمدهای شهری مطرح می‌شود. شهرداری گرگان در چهار سال اخیر برای ورود سرمایه‌گذار به پروژه‌های شهری اقدامات خوبی کرده است.

وی افزود: ورود سرمایه‌گذار در چندین پروژه شهرداری گرگان با مبلغی بیشتر از هزار میلیارد تومان انجام شده است. این پروژه‌ها هم جنبه عمومی و هم جنبه اقتصادی برای شهر دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار گرگان خاطرنشان کرد: از جمله این پروژه‌ها، بازار موزه هفت شهر است که بازاری برگرفته شده از هفت بازار سنتی شهرهای مختلف ایران بوده و در این مجموعه اجرای طرح‌های تفریحی و گردشگری، ورزشی، فرهنگی و سینمایی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: انجام پروژه‌هایی از این دست و اجرای سایر طرح‌های شهری با توجه به درآمدهای شهرداری بدون حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی امکانپذیر نیست. سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از طرح‌های شهری انجام شده و امیدواریم این اتفاق در پروژه شهربازی شهر گرگان نیز بیفتد.

طاهری تصریح کرد: شهرداری گرگان همچنین به منظور فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات در بستر فضای مجازی به شهروندان گرگانی اقدامات زیادی انجام داده است و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بیشتر خدمات خود را بدون مراجعه مردم به شهرداری مناطق و شهرداری مرکز ارائه دهیم.

وی ادامه داد: البته هنوز این خدمات به نحوی کامل و جامع مورد بهره برداری قرار نگرفته است، اما زیرساخت‌ها و نرم افزارهای آن آماده شده و بعضاً در حوزه‌هایی در حال ارائه خدمات است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار گرگان با تاکید بر این که ارائه خدمات در بستر فضای مجازی موجب تسهیل کار و شفاف سازی می‌شود، گفت: با توجه به توسعه روز افزون فضای مجازی نیاز است شهرداری گرگان نیز در همین راستا فعالیت داشته باشد و در این راستا در این دوره از مدیریت شهری زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز فراهم شده، اما نیاز است باز هم ارائه خدمات در بستر فضای مجازی گسترش یابد.

ایمنا

درباره نویسنده