ساخت‌وساز در جنوب شهر اصفهان باوجود افزایش صدور مجوز کاهش یافت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از صدور بیش از ۲ هزار پروانه الکترونیکی ساختمان در شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: منطقه ۸ با صدور حدود ۲۶۶ پروانه ساختمانی بیشترین آمار صدور را دارا بوده است.

وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقدامات شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۱ توانست تا حدودی چالش‌های موجود در حوزه شهرسازی را برطرف کند، اظهار داشت: این اقدامات، افزایش صدور پروانه ساختمانی را به دنبال داشت، تا جایی که صدور پروانه در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۱۰۵ پروانه رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۲ هزار پروانه بوده است.

وی افزود: البته این نکته قابل ذکر است که با وجود افزایش آمار صدور پروانه، مساحت کل ساخت و ساز در شهر اصفهان در جنوب شهر کاهش داشته است، چرا که بیشترین آمار صدور پروانه در سال ۱۴۰۲ متعلق به مناطق شمال شهر با قابلیت جذب سرمایه بهتر بوده است.

مهدویان گفت: منطقه یک با صدور حدود ۴۶ پروانه ساختمانی بیشترین صدور پروانه در بافت فرسوده را در سال ۱۴۰۲ داشته، سپس منطقه ۸ و سایر مناطق همچون مناطق ۳،۱۰،۱۱،۲،۱۵،۱۲ با توجه به ارائه مشوق‌های نوسازی بافت فرسوده بیشترین آمار صدور پروانه را داشته‌اند.

معاون شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۲ آمار صدور پروانه در اصفهان به بیش از ۳ هزار پروانه برسد.

درباره نویسنده