پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

زاغه قلعه‌ای تماما سنگی در لرستان

نوع طاق آن با سایر آثار موجود در استان متفاوت است، سنگ ‌های به‌ کار رفته در این بنا، به‌ صورت حجاری شده و قلوه سنگ می باشد. دمورگان این اثر را از آثار دوره ایلامی می‌ داند، اما این بنا بیشتر خصوصیات معماری ساسانی را دارد.

دژ یا قلعه زاغه در شهرستان رومشکان لرستان واقع شده و تماماً از سنگ ساخته شده است. این بنا دومین قلعه لرستان بعد از فلک الافلاک است که از دوره ساسانی باقی مانده که بیشتر طاقهای آن از زیر خاک سربرآورده اند و بقیه بنا زیر خاک مدفون مانده و بشکل تپه دیده می شود. این قلعه تاریخی برجای مانده از دوره ساسانیان در سال ۱۳۴۹ به شماره ملی ۸۹۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قلعه زاغه رومشگان سنجان

دژ یا قلعه زاغه در شهرستان رومشکان لرستان واقع شده و تماماً از سنگ ساخته شده است. سبک و نوع طاق آن با سایر آثار موجود در استان متفاوت است، سنگ ‌های به‌ کار رفته در این بنا، به‌ صورت حجاری شده و قلوه سنگ می باشد. دمورگان این اثر را از آثار دوره ایلامی می‌ داند، اما این بنا بیشتر خصوصیات معماری ساسانی را دارد. بیشتر قسمتهای آن در زیر خاک مدفون است و به احتمال زیاد در قسمت جنوبی آن آتشکده ای وجود داشته است. دهانه برخی از طاقها به پنج متر نیز می رسدو چند اطاقی که از زیر خاک بیرون آمده به هم مرتبط هستند. در برخی از این اطاقها به سمت شمال و برخی به جنوب باز می شود.

سلام نو

درباره نویسنده