رونمایی از تاریخ شفاهی کاخ گلستان

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان تنها بنایی ثبت جهانی کشورمان است که در پایتخت واقع شده است. این مجموعه نه فقط به لحاظ معماری و هنر بلکه به این علت که محل رخداد‌های تاریخی مهم کشورمان است قابل تامل است. کتاب تاریخ شفاهی کاخ گلستان با همین نگاه منتشر شده است.

تاب تاریخ شفاهی کاخ گلستان محصول دفتر پژوهش کاخ گلستان روایت گفتگویی پژوهشگران با افرادی است که به نوعی در ضبط و نگهداری این بنا نقش موثر داشته اند.

نگارش تاریخ شفاهی یکی از شیوه‌های موثر مستند نگاری است که در سال‌های اخیر با توجه به امکانات ابزاری چند رسانه‌ای در کنار نوشتار، فرصتی برای انتقال میراث فرهنگی نسل‌های بعدی است.

صداوسیما

درباره نویسنده