روایتی از چهره‌ برجسته معماری ایران در «مستند فرهنگ»

برنامه «مستند فرهنگ» رادیو فرهنگ، سه شنبه ۹ آذر به زندگی استاد دکتر فاطمه کاتب، معمار و طراح و نویسنده و استاد دانشگاه اختصاص دارد‌.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، برنامه «مستند فرهنگ» امروز به زندگی حرفه ای دکتر فاطمه کاتب، پژوهشگر عرصه معمارى و طراحى داخلى، از چهره‌های برجسته و مفاخر معماری ایران، اولین بانوی معماری که به سمت ریاست دانشگاهی نایل آمده‌، می‌ پردازد.
وی با تأسیس و پایه‌ گذاری رشته پژوهش هنر و صنایع دستی در ایران، رشته هنر و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی و رشته‌های هنر در دانشگاه پیام نور، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های آکادمیک معماری ایران شناخته می‌شوند.

بانو کاتب دارای سوابق علمی‌ بسیاری از جمله دکتراى معمارى از دانشگاه UCE انگلستان، فیلوشیپ افتخارى دانشگاه UCE انگلستان فیلوشیپ دانشگاه آکسفورد انگلستان، اولین رئیس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بعد از انقلاب بنیانگذار و اولین مدیر گروه رشته صنایع دستى در دانشگاه الزهرا، بنیانگذار و اولین مسئول دانشکده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسلامى، همکارى و شرکت در ایجاد رشته معمارى در کالج هنر آتن یونان، همکارى و شرکت در ایجاد رشته معمارى در پروژه مشترک مالزى و انگلستان و عضو هیأت داوران معماران دانشگاه لندن انگلستان و … است.

صداوسیما

درباره نویسنده