روانشناسی معماری در طراحی مدارس آینده

روانشناسی معماری در طراحی مدارس آینده اثر روترات والدن با ترجمه  رضا نقدبیشی، پوریا رحمتی‌ و  توسط موسسه آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق منتشر شده است.

روانشناسی معماری  شاخه ای از روانشناسی محیط زیست بشمار می آید . روانشناسی محیطی، شاخه ای از روانشناسی است که به بررسی تاثیر متقابل محیط و افراد توجه دارد.

کتاب “مدارس آینده” که در سال ۲۰۱۵ توسط مجموعه ای از صاحبنظران حوزه طراحی فضاهای آموزشی تالیف شده است، تلاش دارد تا علاوه بر تشریح ردّ پاهای گذشته، به بررسی وضعیت موجود در نحوه تغییر و تطوّر فضاهای آموزشی و پیوند آن با آینده را از طریق بررسی راه حل های منتج از اصول دانش روانشناسی محیطی برای ایجاد امکان تصور از آینده ی طراحی چنین فضاهایی فراهم سازد.

اهمیت ارتباط حیاتی میان دو مقوله اساسی”طراحی فضاهای آموزشی” و “علوم تربیتی” سبب می شود تا معماران علاوه بر توجه به جزئیات مرتبط با رویه ها و فرآیندهای طراحی معماری فضاهای آموزشی ، به منظور یافتن پاسخ هایی قطعی تر و موثرتر، الزامی بر مرور نظریه های متنوع علوم تربیتی نیز داشته باشند. محتوای کتاب، با نگاهی کل نگر، تلاش داشته است تا کشورهای پیشرو در طراحی فضاهای آموزشی را معرفی و تجربیات آنها در خصوص “مدارس آینده” را به اشتراک بگذارد.

ویژگی اساسی تر که در این کتاب به چشم می خورد که غالبا مورد علاقه معماران است – ارائه نمونه های موردی متنوّع و در ارتباط با موضوعات نظری مطرح شده در هر بخش است. در این ارائه، علاوه بر تشریح موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و حوزه نظری در فضاهای آموزشی، نمایش پلان‌ها، نگاره ها و طرح هایی از مدارس را در برمی گیرد و بدین سبب، کتاب وجوه غنی تری را نسبت به سایر کتب حوزه طراحی فضاهای آموزشی دارد.

اگر چه در کشور ما کمبود فضای آموزشی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی در حوزه کمّی فضاهای آموزشی به شمار می رود، اما نیاز به رسیدگی به وضعیت کیفیت مدارس موجود همراه با نگاهی آینده نگار، به عنوان انگیزه اصلی ترجمه این کتاب بوده است.
همچنین با هدف در اختیار قرار دادن اطلاعات مذکور برای معماران ، طراحان و فعّالین حوزه علوم تربیتی که دغدغه آنها با موضوعات کالبد ساختمان مدارس در ارتباط است این ترجمه آغاز گردید.

در فرآیند ترجمه کتاب، تلاش وافری در جهت انجام بازخوانی های مکرّر ، به کار گیری لغات و اصطلاحات مناسب برای واژه های تخصصی حوزه ی طراحی فضاهای آموزشی که توانایی لازم را برای ارتباط با مخاطب را داشته باشند و همچنین ذکر واژگان لاتین در پانوشت ها به منظور حفظ امانت متن اصلی ، به کار رفته تا خوانندگان کتاب امکان ارتباط موثرتری با اهداف و نیّات نویسندگان کتاب برقرار نمایند.

 

درباره نویسنده