پ٫ اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۲

راه اندازی مدرسه معماری در اهواز

مدرسه معماری در دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می‌شود.

 عضو هیئت علمی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز فرهنگ‌سازی و سوق دادن کودکان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای را یک ضرورت دانست و گفت: توجه به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش اهمیت زیادی دارد.

سیدمنصور مرعشی افزود: با توجه به اهمیت مهارت آموزی به دانش آموزان، راه‌اندازی مدرسه معماری در دانشگاه شهید چمران اهواز در دستور کار قرار گرفت و یک ساختمان فرسوده در دانشگاه شهید چمران اهواز با کمک خیرین آموزشی، در حال تجهیز و نوسازی است.

وی با بیان اینکه با پایان عملیات تکمیل و تجهیز این فضای آموزشی، یک مدرسه معماری در جوار دانشکده معماری و عمران دانشگاه چمران ایجاد می‌شود، ادامه داد: دانشجویان در کنار مباحث نظری، کار عملی و مهارت می‌آموزند.

مرعشی خواسته خانواده‌ها از فرزندان برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و مهندسی به جای تشویق به ادامه تحصیل در رشته‌های معلمی، مکانیکی و یا نجاری را عامل بی توجهی به هنرستان‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای دانست و اضافه کرد: جهت فکری جامعه برای تمایل دانش آموزان به انتخاب رشته‌های فنی باید تغییر کند.

صداوسیما

درباره نویسنده