پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انتخاب شد

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران شد.

در نخستین جلسه ازکمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران رئیس، نایب رئیس و مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.

در این جلسه مهدی عباسی به اتفاق آرا رئیس، جعفر شربیانی نایب رئیس و مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر ششم تهران شدند.

همچنین شربیانی مسوول کمیته شهرسازی و کمیسیون فرعی باغات شد و عباسی مسوولیت کمیته‌های معماری و طرح‌های شهری و بافت فرسوده و تاریخی را به عهده گرفت.

شوراآنلاین

درباره نویسنده