دولت اسلامی باید الگوی معماری در گام دوم انقلاب را تعیین کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: در حال حاضر با ظهور انقلاب اسلامی و نظام اسلامی گام اول را برداشته‌ایم اما در مرحله دولت اسلامی و جامعه اسلامی، باید مسائلی از جمله الگوی اسلامی ایرانی، مکتب معماری و شهرسازی و تحول در آموزش معماری را طی کنیم.

پیش همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده در پژوهشگاه شهید صدر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور تعدادی از اساتید، اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه عصر امروز ۲۳ بهمن‌ماه به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در بخش دیگری از این مراسم سلمان نقره‌کار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به اینکه تحقیقاتی پیرامون چشم اندازی به آموزش معماری در گام دوم انقلاب و ضرورت تحول در برنامه و سرفصل رشته معماری انجام شده است، گفت:برای رسیدن به معماری شایسته برای حیات طیبه باید گام‌های اساسی برداریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود: مراحل ۶ گانه عبارتنداز: مقدمه، مبانی پایه، ترسیم وضع مطلوب، تبیین وضع موجود، جمع بندی، چشم اندازی از دانشکده های معماری تمدن سازی.

وی افزود: در مرحله مقدماتی مبحث چرایی و هدف بر اساس جستجوی سرنخ‌هایی برای آغاز تحول مدنظر قرار می گیرد و مبانی پایه نیز در محورهای گام دوم انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نقره‌کار با تأکید بر اینکه مرحله تمدن‌سازی با وجود انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی محقق می شود، بیان کرد: در حال حاضر با ظهور انقلاب اسلامی و نظام اسلامی گام اول را برداشته‌ایم اما در مرحله دولت اسلامی و جامعه اسلامی، باید مسائلی از جمله الگوی اسلامی ایرانی، مکتب معماری و شهرسازی و تحول در آموزش معماری را طی کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بیان اینکه در موضوع مبانی و پیش فرض‌ها برای رسیدن به معماری شایسته باید اولویت‌ها را به ترتیب اجرا کنیم، افزود: اولین گام جهت‌گیری در این حوزه باید در راستای حیات طیبه انسانی باشد. در گام دوم ساخت مسکن طیبه با مقیاس معماری صحیح را مدنظر قرار دهیم و در گام سوم بلد طیبه است که با مقیاس شهری امکانپذیر خواهد بود. همچنین در گام چهارم معماران و شهرسازان مورد هدف و تربیت قرار می گیرند و در گام پنجم دانشکده‌های معماری را مورد توجه قرار می‌دهیم و در آخرین گام برنامه و سرفصل‌های رشته‌های معماری رصد شده و بر روشی هدفمند متحول می شوند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) خواستار تحقق و ایجاد دانشگاه‌های اسلامی بودند، خاطر نشان کرد: ورودی دانشکده، فرآیند آموزش معماری، خروجی دانشکده و پیامد و آثار دانشکده در همه مراحل اگر مورد توجه ویژه و کارشناسانه قرار گیرد، به هدف امام خمینی(ره) که همان تحقق دانشگاه‌های اسلامی است خواهیم رسید.

این استاد دانشگاه در تعریفی نسبتاً جامع معماری را ساماندهی مکان زندگی و رشد انسان در بستر محیط توسط معمار می داند و می‌گوید : اگر بخواهیم این موارد را مبنای پژوهش و عمل قرار دهیم باید ۴ رکن نگرش اسلامی مبتنی بر حکمت اسلامی _ گرایش ایرانی(متناسب با بوم ایران) _ تدریس، راهنمایی و راهبری استاد در قالب (تحقیق، تمرین، حضور دانشجو در بناها) و آشنایی دانشجویان معماری با شاخصه های معماری «ایرانی اسلامی» شامل دانش نظری و مهارت عملی برای طراحی و ساخت (مبتنی بر اسلام و مبتنی بر ایران)، جایگذاری کنیم.

خبرگزاری آنا

درباره نویسنده