دعوت از هنرمندان برای زیباسازی پایتخت

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ضوابط، مصوبات و برنامه های مدیریت شهری برای ساماندهی سیما و منظر شهری و نما ساختمان ها را تشریح کرد.

نمای ساختمان‌ها از اصلی‌ترین عناصر سازنده هویت شهر هستند و از آنجایی‌که طی سالیان گذشته، طراحی نمای ساختمان ها توسط مالکان و یا سازندگان برحسب سلیقه و شرایط شخصی،  انجام می شد، امروز شاهد اغتشاشات و نابسامانی در سیما و منظر شهر هستیم. در همین راستا، مدیریت شهری طی سال های اخیر، سازوکار کمیته های نما را به منظور نظارت بر کیفیت طراحی و اجرای نمای ساختمان‌ها ایجاد کرد و اکنون اخذ تاییدیه کمیته نما شرط لازم برای صدور پروانه ساختمانی است.

حمیدرضا صارمی با بیان مطالب فوق  گفت: براساس آنچه در اسناد فرادست از جمله طرح های جامع و تفصیلی و برنامه‌های پنج ساله توسعه شهر تهران به منظور ساماندهی سیما و منظر شهری آمده است، این مهم باید از طریق تشکیل کمیته‌های نظارت و راهبری با عنوان کمیته‌های نمای مناطق ۲۲ گانه عملیاتی شود. از آنجایی که فعالیت کمیته‌های نما، برای قضاوت بهتر نماهای ساختمانی در فرآیند صدور پروانه و پرهیز از اعمال سلیقه در بررسی و ارزیابی طراحی نما، به اسناد پشتیبان نیاز دارند، مصوبات، ضوابط و مقررات فرادست و دستورالعمل هایی برای آن ها مشخص شده و به تصویب رسیده است.

او مصوبه سال ۸۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری»، مباحث مقررات ملی ساختمان بالاخص مبحث ۴، نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون طراحی و الزامات عملکردی و اجرایی نماهای ساختمانی را به عنوان مصوبات، ضوابط و مقررات فرادست کمیته های نما اعلام کرد.

معاون شهردار تهران درخصوص دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده توسط شهرداری تهران برای بررسی نمای ساختمان ها در کمیته های نما، اظهار داشت: این دستورالعمل ها و ضوابط در پنج گروه شامل ضوابط و توصیه‌های عام نماهای ساختمانی شهر تهران، ضوابط و توصیه‌های خاص نماهای ساختمانی شهر تهران در مناطق، سند راهنمای طراحی نماهای ساختمانی شهر تهران، ضوابط طراحی و اجرای نمای بناهای شاخص و نمای ساختمان‌های دولتی و عمومی و ضوابط ساماندهی و طراحی سیما و منظر شهری در محورها و میادین با اهمیت شهری تهیه شده و ملاک عمل قرار دارند.

دعوت از هنرمندان برای زیباساری پایتخت | ضوابط طراحی سیما و منظر شهری در محورها و میادین مهم تهران تهیه شده است

 

ضوابط و توصیه‌های عام نماهای ساختمانی

صارمی با اشاره به ضوابط و توصیه‌های عام نماهای ساختمانی شهر تهران گفت: به منظورهویت‌بخشی به شهر و از بین بردن خلأ قانونی موجود برای طراحی نمای ساختمان ها، راهبردها و راهکارهای ساماندهی نماهای عام شهری تهیه و تدوین شده است؛ ضمن اینکه تدوین و ارائه ضوابط عام نما برای ساختمان‌های شهر تهران در بندهای ۹-۱۶ و ۱۸-۱۶ ضوابط و مقررات طرح‌ تفصیلی مصوب سال ۹۱  در قالب مهمترین عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمان‌ها و احکام سلبی(الزامات)، ایجابی (اقدامات) و توصیه‌ها ارائه شده که می بایست مورد توجه مالکین، طراحان، تصویب کنندگان طرح‌ها و ناظران قرار گیرد.

ساماندهی ۳ محور مرکزی شهر

وی با اشاره به ضوابط ساماندهی و طراحی سیما و منظر شهری در محورها و میادین با اهمیت شهری، اظهار کرد: این ضوابط با هدف حفاظت از سیما و منظر شهری و کنترل شکل گیری جداره های شهری ناهماهنگ و ایجاد پیوستگی بصری و ادارکی در سیما و جداره محور شاخص شهر و همچنین افزایش خوانایی و جذابیت فضایی برای شهروندان تهیه شده است که اکنون برای طرح ساماندهی محورهای ولیعصر، انقلاب، کارگر مورد استفاده قرار گرفته است.

صارمی اضافه کرد: تهیه طرح ساماندهی سیما و منظر شهری برای محورهای مهم شهر تهران به صورت سالیانه در دستور کار بوده و در حال حاضر، فرآیند تهیه طرح برای محور طالقانی در دست انجام است.

در پایان، حمیدرضا صارمی در پاسخ به این سئوال که معاونت شهرسازی و معماری چه برنامه‌ای برای ساماندهی سیما و نمای شهری پایتخت دارد؟ گفت: انجام تکالیف مندرج در برنامه راهبردی طراحی و مدیریت منظر شهری تهران، تهیه طرح‌های ساماندهی سیما و منظر شهری محورها و میادین با اهمیت شهر تهران، نظارت و راهبری در راستای ارتقاء کیفیت نماهای ساختمانی در شهر تهران از طریق اتخاذ سیاست‌ها، راهبردهای کلان، تهیه اسناد هدایت و کنترل و کمیته‌های تخصصی از برنامه های ما برای ساماندهی سیما و منظر شهر است که در این خصوص هم از شهروندان عزیز، به ویژه هنرمندان و متخصصین این حوزه دعوت می کنیم تا نظرات خود را در مسیر ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهر به شهرداری تهران ارائه دهند.

همشهری آنلاین

درباره نویسنده