س٫ اردیبهشت ۴ام, ۱۴۰۳

دستورالعمل تجویزی احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد تدوین شد

برای نخستین بار در کشور، دستورالعمل تجویزی احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد.

برای نخستین بار در کشور، دستورالعمل تجویزی احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد.
به دنبال تفاهم‌نامه منقعد شده فی‌مابین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، اداره کل راه و شهرسازی یزد و شهرداری یزد، همکاری پژوهشی جامعی با مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اعضای هیات علمی پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد و دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد و پشتیبانی اداره کل راه و شهرسازی یزد و شهرداری یزد در جهت رفع ابهام از موارد حائز اهمیت در ارزیابی رفتار سازه های خشتی در برابر زلزله در دستور کار  قرار گرفت.
بر همین اساس و با همت کمیته پژوهش و کمیته تدوین در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دستورالعمل تجویزی احداث بناهای خشتی در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد برای نخستین بار در کشور تدوین شد.
در این دستورالعمل به ارائه ملاحظات تجویزی متناسب با حفظ انسجام و یکپارچگی ساختمان خشتی در برابر بارهای ثقلی و جانبی، به ویژه تحریک‌های
لرزه‌ای، با رعایت ملاحظات آن مبحث پرداخته شده و تلاش شده است تا حدود و الزامات سازه‌ای و معماری این ساختمان‌ها، متناسب با شرایط لرزه‌خیزی شهر یزد و همچنین، ویژگی‌های معماری مورد توجه در ساختمان‌های در دست احداث در محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی این شهر ارائه شود.
خاطرنشان می‌شود دستورالعمل قانونی شدن ساخت و ساز با خشت با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دانشگاه یزد، شرکت بازآفرینی شهری ایران و پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد تهیه شده و قرار است به صورت دوره ای ویرایش و تکمیل شود.
امید می‌رود این دستورالعمل، ضمن کمک به پیاده‌سازی مصوبات یونسکو در سند ثبت جهانی محدوده عرصه و حریم میراث جهانی شهر تاریخی یزد، موجبات گسترش توجه به این نوع از ساخت و ساز و برنامه‌ریزی برای مطالعات تکمیلی در موضوع را فراهم نماید.

درباره نویسنده