درخشش دانشگاه مازندران در جشنواره معماری جهانی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، برنده دوره سی‌وهشتم جایزه انجمن معماری جهانی شد.

محسن موسوی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، با طراحی طرح به‌کارگیری Far-UVC در طراحی معماری برای ایمنی بیشتر در مقابل کرونا، برنده دوره سی‌وهشتم جایزه انجمن معماری جهانی (World Architecture Awards) در هر دو بخش آرای داوران و آرای برگزیدگان مردمی شد.

بر اساس این گزارش، طراحی این طرح توسط تیمی با راهنمایی دکتر محسن موسوی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران و دکتر محسن کافی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و با همکاری محسن خیرمند پاریزی، سیدمحمدحسین رحمتی، هانیه لطفی‌پور، شیرین جاهد، سجاد خیرمند و زهرا ابراهیمی صورت گرفته است.

صداوسیما

درباره نویسنده