خلاقیت در معماری فضای آموزشی

بهبود کیفیت و مبانی مربوط به آموزش از جمله مسایل مهم در معماری است. فعالیت های معماری فضای آموزشی و فرهنگی به دنبال خلق فضاهای آموزشی مطلوبی هستند که راهنما و وسیله ی تغییرپذیری اند که بایستی برای یادگیری موثر و تاکیدی باشند نه تنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات بهینه آموزشی برای دستیابی به آموزش و پرورش برای همه، بلکه از همه مهم تر پاسخگویی به نیازهای آموزشی،‌ اجتماعی و فرهنگی در رابطه با فضا. طراحی و ساخت معماری فضای آموزشی و فرهنگی بایستی توسط عموم جامعه تصمیم گیری شود، تا بازتابی از ارزش های اجتماعی و فرهنگی باشد. فرایند طرح ریزی معماری فضای آموزشی و فرهنگی به چهار دسته تقسیم بندی می شود: تشخیص و بررسی، تحقیق و توسعه، طرح ریزی، و اجرا.
خلاقیت در طراحی معماری فضای آموزشی با رویکرد پایدار ( معماری فضاهای آموزشی ).

ابعاد، فعالیت های مرتبط به تسهیلات آموزشی و مبلمان در معماری فضای آموزشی و فرهنگی نقش مهمی دارد. در معماری داخلی فضاهای آموزشی تصمیم درباره مبلمان با اهمیت است زیرا سلامت کودکان را بسته به سن آن ها تضمین می کند و همچنین سبب می شود که به حالات صحیح نشستن عادت کنند. معماری فضای آموزشی و فرهنگی محصول تعاملات اجتماعی است، ‌تا فضای درون و پیرامون ساختمان. به طور مثال، فضاهای ممنوع، فضاهای جنسیتی، فضاهای تقسیم بندی شده ، فضاهای مشترک و حد ومرزهای مشخص که تنها با دیوارهای ساخته شده به وجود نیامدند بلکه با کاربرد روزمره افراد از فضاها مشخص می شوند. در پایان نامه معماری فضاهای آموزشی این موارد باید مورد توجه و تحقیق قرار گیرند. در این پایان نامه ها بهتر است علاوه بر قواعد عمومی بومی سازی فضای آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در الگوی معماری فضای آموزشی دانشگاه، فضاهای آموزشی( سالن سخنرانی، اتاق های مختص برای تدریس خصوصی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها)، فضاهای اداری و محیط های اجتماعی و سرگرمی از اهمیت خاصی برخوردارند، و در قرن بیستم به طور عمده از الگوی ثابت طراحی تبعیت کردند. یکی از ویژگی ها شاخص این الگو، تفکیک دفاتر اساتید و فضاهای کاری از حوزه های آموزشی دانشجویان و کلاس های درس است. در این صورت معماری داخلب فضای آموزشی به نحوی است که سبب فضاهای اشتراکی آموزشی موثرتری در دانشگاه شده که دانش آموز محور و مطابق خط مشی های آموزش معاصرند. معماری داخلی فضای آموزشی نیز در دهه های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

در طراحی معماری فضای آموزشی و فرهنگی تغییر و نوآوری با اهمیت است. به طور مثال، خلاقیت در نورپردازی، ایده های پیشرو به طور مثال، طراحی عناصر معماری نظیر طراحی رود در زمین بازی (آب نشان و استعاره ای از تغییر است) یا فنآوری خلاق و مدرن که همگی در طراحی فضای آموزشی بهینه تر موثر است. برخی از دانشجویان وجود پنجره ها و گشودگی های وسیع را از مشخصه های مثبت مدارس تلقی می کنند، زیرا سبب شده تا تغییر طبیعت به طور پیوسته با مشاهده پرواز پرندگان، حرکت ابرها،‌ تغییر وضعیت آب و هوا و تغییر فصول درک کنند.

درباره نویسنده