ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

خانه‌های بومگردی و حفظ هویت معماری ایرانی

رئیس پژوهشکده بنیاد مسکن، خانه‌های بومگردی را نجات بخش معماری اصیل ایرانی در روستا‌ها دانست.

امیرحسین گرکانی با بیان اینکه بیش از نیمی از خانه‌های روستایی کشور نوسازی شد، اما روستانشینان تمایل زیادی به تکرار نشانه‌های بومی معماری روستایی نداشتند گفت: مثلا در خانه‌های روستایی دیگر شاهد مطبخ و پستو نیستیم و افراد به آشپرخانه‌های باز تمایل بیشتری دارند.

گرکانی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن ۲۱ عنوان کتاب گونه شناسی مسکن روستایی تهیه و تدوین کرده که ۱۵ جلد آن هم منتشر شده و در اختیار دفاتر فنی روستایی قرار گرفته است گفت: تشویق روستانشینان به بازسازی خانه هایشان بر اساس اقلیم و هویت بومی و معماری ایرانی هدف اصلی این پژوهش بود که با استقابل زیادی مواجه نشد.

خانه‌های بومگردی و حفظ هویت معماری ایرانی

رئیس پژوهشکده بنیاد مسکن افزود: این امر به تغییر رفتاری افراد برمی گردد که ناشی از تغییر نیازهاست و به همین منظور سعی کردیم با ایجاد ارتباط بین اقتصاد و معیشت روستانشینان این معضل را برطرف کنیم.

 گرکانی همچنین با اشاره به کلیدواژه “معیشت محوری” در روستا‌ها گفت: روستانشنینان را به راه اندازی خانه‌های بومگردی به منظور تقویت گردشگری روستایی تشویق کردیم که در برخی استان‌ها نتیجه بخش بود و استقبال هموطنان از خانه‌های روستایی با هویت معماری بومی ایران، تا حد زیادی روستانشینان را به حفظ هویت‌های اصیل ترغیب کرد.

صداوسیما

درباره نویسنده