پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

حادثه متروپل درس عبرتی برای صنعت ساختمان سازی است

رضا علیخانی  در اجلاس ملی معماری و صنعت ساختمان در شمار با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از پیچیده‌ترین و شبکه ای ترین صنعت مولد در جهان محسوب می‌شود و اثرات گسترده‌ای را در سایر حوزه‌های از جمله صنعتی، اجتماعی و اقتصادی به جا می‌گذارد از آن به عنوان صنعت چندبعدی یاد کرد.

وی با اظهار اینکه صنعت ساختمان بیش از ۱۲۰ رشته تخصصی و عملیاتی را دربر می‌گیرد، ادامه داد: صنعت ساختمان دارای شاخه‌های لجستیکی، زنجیره تأمین و غیره است و این زنجیره قبل و از احداث خدمات رسانی می‌کند.

وی گفت: همچنین در حوزه اقتصاد کلان رابطه تنگاتنگی بین شاخص‌های اقتصادی و متغیرهای حوزه مسکن وجود دارد وهرگونه توسعه و رکود در صنعت مسکن می‌تواند بر حوزه‌های دیگر تأثیر مثبت یا منفی گذارد از این رو سرمایه گذاری در بخش مسکن از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی و توسعه محسوب می‌شود.

علیخانی اظهار داشت: هرگونه توسعه در صنعت رشد اقتصادی و اجتماعی را درپی دارد، از این رو صنعت مسکن سازی دربرگیرنده بخش اعظمی از درآمدهای خانوار است و بخش مهمی از حجم نقدینگی کشور به این بخش سرازیر می‌شود لذا هرگونه توسعه و تحول در این صنعت، بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

معاون استاندار مازندران بازار پول، ارز، تورم، تحولات جمعیتی، توسعه اجتماعی، بازار و دولت را اثرگذار در صنعت مسکن برشمرد و گفت: در گذشته مازندران با قرارگیری در موقعیت خاص جغرافیایی، دریایی، بستر جلگه، کوهستان از طبیعت نهایت تاثیرپذیری را از آن داشته است.

وی گفت: صنعت مسکن در مازندران دارای معماری طبیعت گرا بود و مسکن مازندران در گذشته دارای بافت پراکنده بود و شرافیت در آن رعایت می‌شد.

علیخانی افزود: معجزه معماری استان مازندران به گونه‌ای بود که نه تنها به محیط زیست آسیب نمی‌زد بلکه در هماهنگی کامل با طبیعت و محیط زیست قرار داشت و نیازهای روحی وجسمی جامعه را تأمین می‌کرد.

وی ادامه داد: عناصر ساختمان سازی به گونه‌ای بود که ضایعات ساختمان مشکلی را برای طبیعت ایجاد نمی‌کرد اما توسعه و ساختمان سازی در استان مقابل طبیعت و محیط زیست قرار گرفته است و مواهب ارزشمند را تحت تأثیرات نامطلوب قرار داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با تاکید براینکه مازندران دارای مشخصه خاصی از جمله کمبود زمین است، گفت: برخورداری از فرصت طلایی و بی نظیر شامل ۷۵ درصدی اراضی حاصلخیز، اهمیت محیط زیست و بحران خیزبودن جزو محدودیت‌های استان در حوزه مسکن محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تقاضای در حوزه مسکن گفت: قرار است در قالب نهضت ملی مسکن ۱۵۸ هزار واحد مسکن در استان تولید شود و علاوه براین باید به انبوه سازی، شهرک مسکونی و صنعت ساخت وساز سبز در استان توجه شود.

وی سبک سازی و تولید مسکن و ارزان را از جمله راهبردها در استان برشمرد و رعایت مقررات ملی مسکن را در ساخت وسازها الزامی دانست و گفت: حادثه متروپل درس عبرتی برای ما است از این رو توجه به اصول ایمنی در ساخت وسازها ضروری است.

مهر

درباره نویسنده