جای نماد‌های ایرانی در معماری کجاست؟

معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی از نبود نماد‌های ایرانی در طرح‌های برگزیده مسابقات معماری گلایه کرد.

علیرضا قلی نژاد گفت: جریان‌های برنامه ریز در چرخه توجه به سرمایه‌های ملی و تجاری سازی آن منفعل عمل می‌کنند و باید پرسید چرا در عموم مسابقات معماری، نشانی از نماد‌های ایرانی در آثار برگزیده وجود ندارد.

این معمار و شهرساز حمایت و راه اندازی مراکز نوآوری دانش بنیان را راهکاری مناسب برای ورود دستاورد‌های میراث فرهنگی به حوزه کسب و کار دانست و گفت: در حوزه‌های مرمت، مستندسازی، حفاظت، زبان شناسی و مردم شناسی دو مرکز نوآوری در پژوهشگاه میراث فرهنگی راه اندازی شده و دو مرکز هم در حال گشایش است که به کمک این مراکز تلاش می‌کنیم موضوع کاربردی سازی نماد‌های ملی به ثمر بنشیند.

صداوسیما

درباره نویسنده