توسعه ۳۰ محله شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در بودجه سال‌جاری به ۳۰ محله در قالب اجرای پروژه محله‌محور با نگاه به توسعه محله‌ها در رویکردهای مختلف توجه ویژه شده است.

وحید مهدویان در نشست تخصصی «محرومیت‌زدایی محلات با رویکرد بازآفرینی شهری» اظهار کرد: یکی از نکات قابل تأمل در شهرهای کشورهای در حال توسعه، تعادل نداشتن و تمرکز شدید در شهرنشینی است، از این رو در این شهرها همواره تعداد محدودی از محله‌ها در رفاه و آسایش بوده است و در نقطه مقابل، تعداد بسیار زیادی از ساکنان در مناطق شهری از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: در ایران نیز به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات کم برخوردار و سکونت‌گاه‌های غیررسمی از پدیده‌های فراگیر شهر معاصر بوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: امروزه تلاش در جهت تحقق توسعه انسانی، سنجش و تعیین فقر شهری موضوعی است که در سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای مواجه با آن دنبال می‌شود، البته این مهم نیازمند بهره‌گیری از روش‌های علمی به‌ویژه در تعیین جغرافیایی پهنه‌های فقیرنشین شهری از طریق کاربرد روش‌های آماری و تعریف شاخص‌های مناسب جهت تعیین ابعاد متفاوت فقر شهری است.

وی خاطرنشان کرد: کلانشهر اصفهان در ۱۰۰ سال اخیر بالاترین میزان صنعتی‌شدن و سریع‌ترین رشد جمعیت را داشته است به گونه‌ای که جمعیت اصفهان در ۱۰۰ سال گذشته از ۸۰ هزار نفر به دو میلیون نفر رسیده است و این میزان از صنعتی شدن افسار گسیخته و شهرنشینی بدون شهر گرایی سبب ایجاد محله‌های محروم شده است که مشخصه بارز آنها فقر و بیکاری است.

مهدویان ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام گرفته در معاونت شهرسازی و معماری در ارتباط با تحلیل فضایی فقر شهری در اصفهان، ۳۰ محله دارای کیفیت مناسب، ۳۵ محله دارای کیفیت نسبتاً مناسب و سایر محله‌های شهر اصفهان در وضعیت متوسط و نامناسب قرار دارد.

وی اضافه کرد: نتایج مطالعات بیانگر آن است که محله‌های دارای ارزش‌های بالاتر از میانگین در مرکز و در جنوب شهر و محله‌های دارای ارزش پایین‌تر از میانگین در شرق کلانشهر اصفهان قرار گرفته‌اند؛ در این راستا هفتادوششمین نشست از مجموع سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری معاونت با همکاری کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار به موضوع «محرومیت‌زدایی محلات با رویکرد بازآفرینی شهری» اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست تببین رویکرد بازآفرینی شهری در محرومیت زدایی از محلات کم برخوردار شهر اصفهان، انتقال تجربیات در حوزه بازآفرینی شهری و نحوه تعریف پروژه‌های محرک توسعه برای محلات کم برخوردار شهر اصفهان است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: امسال در بودجه ۱۴۰۱ به ۳۰ محله در قالب اجرای پروژه محله محور با نگاه به توسعه محلات در رویکردهای مختلف توجه ویژه شده است.

مهدویان ادامه داد: در ادامه در سال ۱۴۰۲ پروژه‌های محله محور را اجرایی‌تر می‌بینیم و ارزیابی از پروژه‌ها خواهیم داشت، در واقع در سال آینده با نگاه عالمانه‌تر و اجرایی‌تر، پروژه‌ها تعریف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در آینده در نظر داریم مباحث در خصوص بازآفرینی شهری به صورت تخصصی‌تر ادامه یابد، زیرا در نظر داریم در این حوزه از مرحله شعار بگذریم و کار را عملیاتی کنیم.

برنا

درباره نویسنده