تهیه فرآیند فراخوان طرح‌های معاونت شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: این معاونت در راستای انتخاب مشاوران صلاحیت‌دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه و تضمین کیفیت خدمات مشاوره اقدام به تهیه فرآیند و دستورالعمل انتخاب مشاور و انجام پروژه مطابق با آئین‌نامه خرید خدمات مشاور کرده است.

وحید مهدویان اظهار کرد: با توجه به تصویب آئین‌نامه خرید خدمات مشاور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۷۶/۱۰۰ مورخ سی‌ویکم خردادماه سال ۸۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین در جهت اجرای بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصه‌ها، ضوابط، موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره پس از چند جلسه کارشناسی تهیه و تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت رعایت اصول و قواعد یکسان، یک دستورالعمل و راهنمای جامع جهت انجام فراخوان طرح‌ها و پروژه‌های معاونت شهرسازی و معماری تهیه شده است، افزود: این دستورالعمل در راستای انتخاب مشاور صاحب صلاحیت در سه بخش اصلی به همراه جزئیات مربوطه تنظیم شده است که بخش اول شامل راهنمای انجام فراخوان با توجه به آئین‌نامه خرید خدمات مشاور و معیارهای ارزیابی شرکت‌کنندگان، بخش دوم شامل راهنمای ارائه پیشنهادها در خصوص ساختار و قالب ارائه پیشنهادات و نحوه بازگشایی پاکت‌ها و بخش سوم شامل اطلاعات مربوط به مستندات قابل بارگذاری در هر فراخوان است که این اطلاعات با توجه به نوع پروژه و نظر کارشناسان مربوطه، قابلیت انعطاف و دقیق‌سازی را دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: فرآیند چگونگی انتخاب مشاور تا مرحله تحویل‌گیری گزارش‌های پروژه با در نظر گرفتن تمام اصول و موازین مربوطه تنظیم و در نرم‌افزار visio ترسیم شده و تمام مستندات فوق جهت جاری‌سازی و بهره‌برداری به همه بخش‌های معاونت شهرسازی و معماری ابلاغ شده است.

وی تاکید کرد: به‌کار بستن دقیق این دستورالعمل در انتخاب مشاور و انجام پروژه‌های شهرسازی و معماری در همه بخش‌های زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری ضروری شده و از قبول هرگونه فعالیت یا اقدام غیرمنطبق بر این دستورالعمل خودداری می‌کند.

مهدویان گفت: امیدواریم انجام این اقدامات گامی مثبت در جهت انتخاب مشاوران صلاحیت‌دار و در نتیجه اجرای پروژه‌هایی با کاربست بالا جهت حل مشکلات و مسائل توسعه شهری باشد.

ایمنا

درباره نویسنده