تهیه سند بازآفرینی شهر خرم‌آباد

رئیس اداره معماری و ساخت‌های واجد ارزش و طرح‌های بازآفرینی راه و شهرسازی لرستان بر تهیه سند بازآفرینی شهر خرم‌آباد تاکید کرد.

برزو بردی‌نشین اظهار کرد: بازآفرینی شهری به معنای ارتقای کیفیت زندگی شهری است که این امر با مشارکت دستگاه‌ها و مردم صورت گیرد.

وی بیان کرد: بازآفرینی شهری تنها موضوعی کالبدی نیست بلکه جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ را در برمی‌گیرد و نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، سمن‌ها و مردم(شهرسازی مشارکتی) در این راستاست.

رئیس اداره معماری و ساخت‌های واجد ارزش و طرح‌های بازآفرینی راه و شهرسازی لرستان عنوان کرد: برای موضوع بازآفرینی چندین پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است که در صورت موافقت این وزارتخانه آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

بردی نشین گفت: یکی از این پیشنهادات با توجه به بافت دو شهرستان خرم‌آباد و بروجرد، مطالعه بافت تاریخی این دو شهرستان است.

وی اضافه کرد: طالعه طرح بازآفرینی شهر خرم‌آباد نیز یکی از پیشنهاداتی بوده که به وزارت راه و شهرسازی داده شده است که در صورت موافقت و اخذ مجوز مطالعه آن، براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کل شهر خرم‌آباد مطالعه و محدوده‌ها مشخص و در نهایت سند بازآفرینی شهری برای آن تهیه و تعریف می‌شود.

رئیس اداره معماری و ساخت‌های واجد ارزش و طرح‌های بازآفرینی راه و شهرسازی لرستان افزود: همچنین طراحی نهر شهوا یکی دیگر از پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی بوده است که براساس آن از سرچشمه تا انتهای نهر تعریف کاربری صورت می‌گیرد.

بردی‌نشین بیان کرد: اصلاح طراحی محور محله پشت‌بازار و درب‌دلاکان از دیگر پیشنهادات به وزارت راه و شهرسازی بوده است که در صورت موافقت و تامین اعتبار برای این چند پیشنهاد عملیات اجرایی آنها از شروع خواهیم کرد.

وی گفت: برای انجام این مطالعات و کارهای اجرایی آنها، دو میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم که امید می‌رود وزارت با پیشنهادات مذکور موافقت کند.  

ایسنا

درباره نویسنده