ی٫ خرداد ۲۷ام, ۱۴۰۳

تعیین تکلیف طرح توسعه دانشگاه تهران بعد ۲۰ سال

شورای عالی شهرسازی و معماری حکم به اتمام اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران بعد از ۲۰ سال و ابقای ساکنان در پهنه های مختلط اداری-مسکونی داد.

به گزارش تهران پرس،  فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران را به شهردار، استاندار و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد.

متن مصوبه مذکور به شرح زیر است.

شهردار محترم تهران

استاندار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ پیرو مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ خود در خصوص طرح ساماندهی پیرامون دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای سیاستهای کلان نظام در رسیدگی و توجه جدی به حقوق مالکانه شهروندان و اهداف تخصصی برنامه‌ریزی شهری کشور موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داد.

با عنایت به اینکه علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از صدور مصوبه قبلی و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد دبیرخانه شورای عالی با شهرداری تهران و همچنین با دانشگاه مذکور و عدم دریافت طرح اصلاحی با رعایت چهارچوب‌های مندرج در مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ از آنجا که بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۲ هیئت دولت تعیین محتوای طرح ملاک اقدام در محدوده مورد نظر علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار شده است؛ لذا به جهت تعیین تکلیف مالکان و ساکنان این محدوده پس از قریب به ۲۰ سال و بر اساس بررسی‌های کمیته‌های تخصصی این شورا و سایر ملاحظات و موارد قانونی و تخصصی مقرر می‌دارد:

۱. با توجه به اینکه مجموعه قطعاتی که در طی این سال‌ها به طور کامل به تملک دو دانشگاه درآمده‌اند از نظر این شورا، پاسخگوی انواع نیازهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دو دانشگاه مزبور می‌باشند، لذا کلیه برنامه‌ها و پروژه‌های مدنظر دو دانشگاه را با رعایت ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی و تبعیت از فرآیندهای نظام مدیریت شهری به این قطعات محدود می‌گردد. کلیه این قطعات به عنوان کاربری تثبیت شده «علوم تحقیقات و فناوری» یا «درمانی» تحت پهنه چهار کدی S لحاظ گردد.

.۲ تهیه طرح تفصیلی (حداکثر ظرف مدت دو ماه) توسط شهرداری تهران برای کل پهنه متأثر، متناسب با پهنه‌های عمومی طرح تفصیلی تهران در قالب پهنه‌های چهارگانه (R, M, S, G) با تأکید بر تداوم سکونت در محدوده مورد نظر به عنوان پهنه عام و اختلاط سکونت و فعالیت در مجاور محورهای اصلی و تأمین و تثبیت خدمات پشتیبان سکونت با رعایت ملاحظات اساسی زیر:

.۳ در قطعاتی که به طور کامل به تملک دانشگاه در نیامده‌اند، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور غیر تولیدی با رعایت شرایط مندرج در مصوبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع «ضوابط مکان یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان…» (و به طور مشخص جدول مربوط به بند «ج» ماده ۳ مصوبه مذکور) امکان پذیر است.

۴. کلیه قطعات خدماتی پشتیبانی سکونت موجود در محدوده تحت پهنه‌های مشخص چهار کدی S تثبیت می‌گردد.

۵. سایر اراضی بالای یک هکتار واقع در محدوده تحت لایه اراضی ذخیره نوسازی تعیین و ارجاع هرگونه اقدام در آنها صرفاً بر اساس دستورالعمل تدقیق، شناسایی و بهره‌برداری اراضی ذخیره توسعه نوسازی موضوع صورت جلسه شماره ۵۸۹ کمیسیون ماده ۵ تهران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۸ امکان پذیر است.

۶. ساختار کلی شبکه معابر موجود در محدوده به طور کامل حفظ می‌گردد.

۷. رعایت ضوابط مربوط به حریم درجه یک و دو اثر ثبتی دانشگاه، خاصه ضوابط ارتفاعی آن (۱۲ متر در حریم درجه یک و ۲۰ متر در حریم درجه دو) با رعایت حقوق مالکانه الزامی است.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ تنها ملاک عمل و اقدام در محدوده مذکور می‌باشد.

تهران پرس

درباره نویسنده