تصویری زیبا از معماری ایرانی در ازبکستان

در ستایش آجرچینی سنتی، مناره کلان بخارا در ازبکستان که از یادگاران معماری اصیل ایرانی است را مشاهده می کنیم.
 

درباره نویسنده