تصویب و ابلاغ حدود یک‌هزار مصوبه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم

آمار منتشر شده در کتاب عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که ۹۹۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و دوازدهم، ابلاغ شد.

 آمار منتشر شده در کتاب عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که ۹۹۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش طرح‌های جامع، سیاستگذاری و ضابطه‌مندی، طرح فرادست، مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، پادگان‌ها و اراضی نظامی و همچنین طرح ویژه مصوب و ابلاغ شد.  

بر اساس آمار منتشرشده در سال ۹۲ در مجموع ۱۷۳ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۸۱ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۶ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۱۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۶۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و ۱۱ مصوبه با موضوع طرح ویژه بوده است. اهم مصوبات شورا در سال ۹۲ شامل بررسی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، بررسی عملکرد کمیسیون‌های ماده پنج استان‌ها و پیشنهاد گردش کار برای آنها، اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرح‌های هادی، اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافت‌های باارزش روستایی، و ایجاد یکپارچگی مدیریت جغرافیایی شهری و تقسیمات کشور و مالیه محلی و ملی در کلانشهرها است.

در سال ۹۳، در مجموع ۱۰۸ مصوبه ابلاغ شد که اهم آنها شامل کنوانسیون‌های میراث‌جهانی به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی، بررسی و تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار، ضوابط و مقررات عام و خاص طرح‌های توسعه و عمران، ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده، اصلاحیه مصوبه شورای‌عالی درباره مناطق نمونه گردشگری، تهیه طرح ویژه برای روستاهای ثبت میراث، و افزایش کمیته‌های تخصصی و پیش‌بینی ساختار وظایف آن‌ها بوده است. بر همین اساس نیز تعداد ۴۷ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۵ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۵ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۴۰ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و یک مصوبه با موضوع طرح ویژه ابلاغ شد.

اهم مصوبات ابلاغ شده در سال ۹۴ نیز شامل دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی، گزارش طرح مطالعاتی در مورد تامین مالی کلانشهرها، شهرهای هوشمند، دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری، شیوه‌نامه ساماندهی مناطق نمونه گردشگری، ارایه گزارش اولی پیرامون میراث‌فرهنگی، کمیسیون ماده ۵ (ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی)، ابلاغ نقشه محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر، شرح خدمات طرح هادی روستایی و منظرهای روستایی، چالش‌های بررسی طرح‌های جامع شهرهای کوچک، شهرک‌های مصوب شورا، ضرورت بازنگری آیین‌نامه طراحی راه‌های روستایی، و مصوبه پیرامون گرم‌شدن هوای زمین و تاثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران است.

همچنین در سال ۹۴ در مجموع ۱۶۷ مصوبه ابلاغ شد که تعداد ۹۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۲۱ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۶ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۵ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۳ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی، و ۶مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

در سال ۹۵، تعداد ۱۲۳ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۸ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۲۱ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۷ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۵ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۹ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

از مهمترین مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۵ می‌توان به تاب‌آوری شهری، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، کمیسیون‌های ماده پنج شهرهای کشور، بازنگری طرح کالبدی ملی کشور، سند رویکرد ریل‌پایه، سند پهنه‌بندی حریم شهر، و طرح مطالعاتی ارزیابی سیاستگزاری‌ها و اقدامات انجام شده در بافت‌های شهر اشاره کرد.

در سال ۹۶ نیز تعداد ۱۱۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۷ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۵ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۱۲ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

از اهم مصوبات شورا در سال ۹۶ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضوابط عام طرح‌های جامع ناحیه، دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل، طرح مطالعاتی بررسی و نقد و آسیب‌شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰-۴۰، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، ساماندهی روستاهای درون حریم شهرها، بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها، شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری، توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری و تهیه طرح‌های توسعه.

دیگر مصوبات مهم سال ۹۶ نیز شامل احیای رودخانه‌ها و بازآفرینی فضاهای رودکناری، تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، فن‌آوری‌های نویت در تهیه نقشه شهرهای کشور، تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران (معماری راه)، و طرح مکانیابی مراکز لجستیک است.

در سال ۹۷  در مجموع تعداد ۱۰۹ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۰ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۸ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۲ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، یک مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۱۶ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

اهم مصوبات سال ۹۷ نیز شاملِ ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، فرآیند بررسی طرح‌ها در کارگروه استانی، تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه شهری، راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، اتخاذ رویکرد نوین در تیهه طرح‌های جامع شهری، نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها، مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵، سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی، رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری، اعلام مصوبه نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کمتر از ۵۰ هزار نفر، شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی، سیاست‌های بازآفرینی شهری به ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده هدف و محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری است.

در سال ۹۸، تعداد ۹۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۲ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۳ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۶ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۲۵ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۶ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

 اهم مصوبات سال ۹۸ شامل تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط با کاهش سیل، اعلام مصوبه طرح ساماندهی دانشگاه‌های کشور، مصوبه اصلاح صورتجلسه ۳۰ مره ۱۳۹۷ نحوه عملیاتی کردن جزء بند ب قانون احکام دائمی، ضوابط مکانیابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد دارای معلولیت، فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی، شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و طرح ویزه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور است.

در سال ۹۹ تعداد ۱۱۱ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۳۰ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۴ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۴۹ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و  ۲۱ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

اهم مصوبات سال ۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری شامل ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های اپیدمیک، بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شرک و پروانه بهره برداری از آن، مستندسازی گردش نحوه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت، تفویض اختیار اعمال تغییرات و چهارچوب شرح وظایف و تریک اعضای حقیقی کمیته‌های فنی است.

از دیگر مصوبات مهم سال ۹۹ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: اعلام مصوبه سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، تغییر در چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری در جهت تحقق‌پذیری طرح‌ها، آیین‌نامه طراحی معابر شهری، اعلام‌نظر پیرامون سند ملی معماری شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی، فرآیند تامین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، هماهنگی شورای عالی شهرسازی با شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی، سامانه پایش هوشمند توسعه شهری، ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران، ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی، چارچوب شرح خدمات طرح‌های حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی و فرهنگی، دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، تعیین تکلیف تعاونی‌های ۳۳ گانه واقع در حریم تهران (دامنه‌های جنوبی البرز)، و ساماندهی حوضه‌های آبریز منابع تامین‌کننده آب شرب تهران (سدهای طالقان، کرج، لتیان، لار و ماملو).

پایگاه وزارت و شهرسازی

درباره نویسنده