س٫ شهریور ۳۰ام, ۱۴۰۰

تصویب و ابلاغ حدود یک‌هزار مصوبه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم

آمار منتشر شده در کتاب عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که ۹۹۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و دوازدهم، ابلاغ شد.

 آمار منتشر شده در کتاب عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که ۹۹۹ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش طرح‌های جامع، سیاستگذاری و ضابطه‌مندی، طرح فرادست، مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، پادگان‌ها و اراضی نظامی و همچنین طرح ویژه مصوب و ابلاغ شد.  

بر اساس آمار منتشرشده در سال ۹۲ در مجموع ۱۷۳ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۸۱ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۶ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۱۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۶۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و ۱۱ مصوبه با موضوع طرح ویژه بوده است. اهم مصوبات شورا در سال ۹۲ شامل بررسی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، بررسی عملکرد کمیسیون‌های ماده پنج استان‌ها و پیشنهاد گردش کار برای آنها، اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرح‌های هادی، اتخاذ تصمیم در زمینه بهسازی بافت‌های باارزش روستایی، و ایجاد یکپارچگی مدیریت جغرافیایی شهری و تقسیمات کشور و مالیه محلی و ملی در کلانشهرها است.

در سال ۹۳، در مجموع ۱۰۸ مصوبه ابلاغ شد که اهم آنها شامل کنوانسیون‌های میراث‌جهانی به منظور حفاظت و مدیریت آثار ثبت جهانی، بررسی و تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار، ضوابط و مقررات عام و خاص طرح‌های توسعه و عمران، ارزیابی مجدد شاخص‌های بافت‌های فرسوده، اصلاحیه مصوبه شورای‌عالی درباره مناطق نمونه گردشگری، تهیه طرح ویژه برای روستاهای ثبت میراث، و افزایش کمیته‌های تخصصی و پیش‌بینی ساختار وظایف آن‌ها بوده است. بر همین اساس نیز تعداد ۴۷ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۵ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۵ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۴۰ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و یک مصوبه با موضوع طرح ویژه ابلاغ شد.

اهم مصوبات ابلاغ شده در سال ۹۴ نیز شامل دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی، گزارش طرح مطالعاتی در مورد تامین مالی کلانشهرها، شهرهای هوشمند، دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری، شیوه‌نامه ساماندهی مناطق نمونه گردشگری، ارایه گزارش اولی پیرامون میراث‌فرهنگی، کمیسیون ماده ۵ (ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی)، ابلاغ نقشه محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر، شرح خدمات طرح هادی روستایی و منظرهای روستایی، چالش‌های بررسی طرح‌های جامع شهرهای کوچک، شهرک‌های مصوب شورا، ضرورت بازنگری آیین‌نامه طراحی راه‌های روستایی، و مصوبه پیرامون گرم‌شدن هوای زمین و تاثیر آن بر پهنه‌های سکونتگاهی ایران است.

همچنین در سال ۹۴ در مجموع ۱۶۷ مصوبه ابلاغ شد که تعداد ۹۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۲۱ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۶ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۵ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۳ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی، و ۶مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

در سال ۹۵، تعداد ۱۲۳ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۸ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۲۱ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۷ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۵ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۹ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

از مهمترین مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۵ می‌توان به تاب‌آوری شهری، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، کمیسیون‌های ماده پنج شهرهای کشور، بازنگری طرح کالبدی ملی کشور، سند رویکرد ریل‌پایه، سند پهنه‌بندی حریم شهر، و طرح مطالعاتی ارزیابی سیاستگزاری‌ها و اقدامات انجام شده در بافت‌های شهر اشاره کرد.

در سال ۹۶ نیز تعداد ۱۱۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۶ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۷ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۵ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۱۲ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

از اهم مصوبات شورا در سال ۹۶ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: ضوابط عام طرح‌های جامع ناحیه، دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل، طرح مطالعاتی بررسی و نقد و آسیب‌شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰-۴۰، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، ساماندهی روستاهای درون حریم شهرها، بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها، شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری، توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری و تهیه طرح‌های توسعه.

دیگر مصوبات مهم سال ۹۶ نیز شامل احیای رودخانه‌ها و بازآفرینی فضاهای رودکناری، تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، فن‌آوری‌های نویت در تهیه نقشه شهرهای کشور، تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران (معماری راه)، و طرح مکانیابی مراکز لجستیک است.

در سال ۹۷  در مجموع تعداد ۱۰۹ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۰ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۸ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۲ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۳۲ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، یک مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۱۶ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

اهم مصوبات سال ۹۷ نیز شاملِ ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، فرآیند بررسی طرح‌ها در کارگروه استانی، تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه شهری، راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، اتخاذ رویکرد نوین در تیهه طرح‌های جامع شهری، نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها، مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵، سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی، رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری، اعلام مصوبه نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کمتر از ۵۰ هزار نفر، شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی، سیاست‌های بازآفرینی شهری به ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده هدف و محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری است.

در سال ۹۸، تعداد ۹۴ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۴۲ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۳ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۶ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۲۵ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، ۲ مصوبه با موضوع پادگان‌ها و اراضی نظامی و  ۶ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

 اهم مصوبات سال ۹۸ شامل تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط با کاهش سیل، اعلام مصوبه طرح ساماندهی دانشگاه‌های کشور، مصوبه اصلاح صورتجلسه ۳۰ مره ۱۳۹۷ نحوه عملیاتی کردن جزء بند ب قانون احکام دائمی، ضوابط مکانیابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد دارای معلولیت، فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی، شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری و طرح ویزه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور است.

در سال ۹۹ تعداد ۱۱۱ مصوبه از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد که تعداد ۳۰ مصوبه با عنوان طرح‌های جامع (تصویب طرح جامع و بررسی انطباق با سیاست‌های ابلاغی، ۱۴ مصوبه با موضوع سیاست‌گذاری و ضابطه‌مندی، ۳ مصوبه با موضوع طرح فرادست، ۴۹ مصوبه با موضوع مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع (اقدام ملی)، و  ۲۱ مصوبه با موضوع طرح ویژه بود.

اهم مصوبات سال ۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری شامل ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های اپیدمیک، بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تاسیس شرک و پروانه بهره برداری از آن، مستندسازی گردش نحوه بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت، تفویض اختیار اعمال تغییرات و چهارچوب شرح وظایف و تریک اعضای حقیقی کمیته‌های فنی است.

از دیگر مصوبات مهم سال ۹۹ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: اعلام مصوبه سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، تغییر در چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری در جهت تحقق‌پذیری طرح‌ها، آیین‌نامه طراحی معابر شهری، اعلام‌نظر پیرامون سند ملی معماری شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی، فرآیند تامین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، هماهنگی شورای عالی شهرسازی با شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی، سامانه پایش هوشمند توسعه شهری، ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران، ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی، چارچوب شرح خدمات طرح‌های حفاظت و احیای محدوده‌های تاریخی و فرهنگی، دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، تعیین تکلیف تعاونی‌های ۳۳ گانه واقع در حریم تهران (دامنه‌های جنوبی البرز)، و ساماندهی حوضه‌های آبریز منابع تامین‌کننده آب شرب تهران (سدهای طالقان، کرج، لتیان، لار و ماملو).

پایگاه وزارت و شهرسازی

22 پاسخ به “تصویب و ابلاغ حدود یک‌هزار مصوبه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی دولت یازدهم و دوازدهم

 1. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Look into my homepage :: weed near me

 2. Hey I am so grateful I found your blog, I really found you by error, while I was looking on Askjeeve for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a
  incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute
  but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read more, Please do keep up the excellent
  work.

  My web site … cbd for sale

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *