تصویب دو طرح توسعه شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست چهارمحال و بختیاری

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تصویب دو طرح در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در این استان خبر داد.

 صغری محمدعلیزاده با اعلام این مطلب گفت: در این جلسه که به ریاست استاندار و با حضور دستگاه های اجرایی، شهرداران عضو کارگروه و همچنین مشاورین برگزار شد، طرح جامع شهر جونقان(بازنگری و تجدیدنظروضع موجود) و اجرای طرح کارخانه آسفالت و سنگ شکن در کوهرنگ به تصویب رسید.

وی افزود: طرح جامع شهر جونقان با جمعیت ۱۴ هزار و ۴۳۳ نفر(سال ۹۵) و جمعیت پیشنهادی ۱۷ هزار و ۴۶۸ نفر و نرخ رشد ۲۸.۱ درصد در افق سال ۱۴۱۰ و مساحت محدوده ۳۱۹ هکتار وضع موجود و مساحت پیشنهادی ۴۹.۳۱۴ هکتار و همچنین حریم پیشنهادی ۴۳.۹۹۹ هکتار توسط مشاور در جلسه تشریح شد و با رفع ایرادات به تصویب رسید.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این جلسه همچنین اجرای کارخانه آسفالت و سنگ شکن به مساحت ۲ هکتار در اراضی دولتی واقع در حریم شهر چلگرد به پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی مطرح و مصوب شد.

 علیزاده در خصوص روند تصویب طرح های پیشنهادی به دبیرخانه کارگروه نیز گفت: طرح های پیشنهادی پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات لازم در جلسات مختلف کمیته کار کارگروه، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و در نهایت جهت تصویب به جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان ارائه می شود.

صداوسیما

 

درباره نویسنده