تصاویری از عمارت تاریخی مستوفی الممالک

در محله تاریخی سنگلج تهران، بخش اعیان نشین‌تهران قدیم، عمارتی تاریخی قرار دارد که به خانه مستوفی الممالک مشهور است. این ساختمان متعلق به حسن مستوفی بود که بعد‌ها جا پای پدر گذاشت و ریاست کل مالیه ایران را بر عهده گرفت. خانه مستوفی‌الممالک در سال ۱۳۱۱ ساخته شد و به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این عمارت با سبک و سیاق خاص معماری دوره قاجار، یعنی استفاده از عناصر و بن مایه‌های اروپایی ساخته شده است. متاسفانه این عمارت تاریخی که در تملک اداره پست قرار دارد، اکنون به صورت نیمه‌متروک درآمده و در معرض ویرانی قرار گرفته است. چندین سال است که این خانه در نوبت مرمت قرار دارد، اما اقداماتی انجام نشده و این بنا رها شده است. اداره پست ملزم به مرمت این بنا است. در صورتی که حتی میراث فرهنگی نیز نتوانسته به بنا ورود پیدا کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درباره نویسنده