تشکیل کمیته نما در شهرداری اراک برای نخستین‌بار

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اراک از تشکیل نخستین جلسه کمیته نما در شهرداری خبر داد و گفت: نماهای طراحی شده ساختمان‌های سطح شهر باید در کمیته نما مورد بررسی قرار بگیرد و نمای ساختمان بر اساس طرح مصوب کمیته احداث شود.

علی ایرجی با اشاره به تشکیل کمیته نما در شهرداری، اظهار کرد: نماهای طراحی شده ساختمان‌های شش طبقه مسکونی و بالاتر، تمام ساختمان‌های عمومی و ساختمان‌های مجاور معابر ۱۸ متر و بیشتر در خیابان‌های شاخص سطح شهر، قبل از صدور پروانه ساختمانی باید در کمیته مورد بررسی و تأیید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نمای ساختمان باید بر اساس طرح مصوب کمیته احداث شود، افزود: نمای ساختمان‌های سطح شهر نقش مؤثری در هویت‌بخشی به جداره‌های شهری دارد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اراک خاطرنشان کرد: این معاونت با هدف صیانت از هویت بومی، ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی، ارتقای کیفیت فضای شهری، جلوگیری از بی‌نظمی بصری، پیشگیری از گسترش الگوهای معماری غیربومی و ایجاد بستری مناسب برای رسیدن به منظر شهری پایدار برای نخستین‌بار نسبت به تشکیل کمیته نما در شهرداری اقدام کرده است.

ایرجی اضافه کرد: از این پس نماهای طراحی شده ساختمان‌های سطح شهر باید در کمیته نما مورد بررسی و تأیید قرار بگیرد و نمای ساختمان بر اساس طرح مصوب کمیته احداث شود.

ایمنا