ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

تذکر شهردار اصفهان بر رعایت حریم فضایی پل خواجو

شهردار اصفهان گفت: پل خواجو شاهکار بی نظیر معماری صفوی و میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان، ایران و جهان است. این اثر به عنوان یک دستاورد بزرگ هنری و معماری و به مثابه یک حق بشری به شمار می‌رود و هرگونه خدشه بر پل و حریم آن، تضییع حقوق عمومی آحاد بشر در همه عصرها و نسل‌هاست.

قدرت الله نوروزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

” پل خواجو شاهکار بی نظیر معماری صفوی و میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان، ایران و جهان است. این اثر به عنوان یک دستاورد بزرگ هنری و معماری و به مثابه یک حق بشری به شمار می‌رود و هرگونه خدشه بر پل و حریم آن، تضییع حقوق عمومی آحاد بشر در همه عصرها و نسل‌هاست که باید با این خدشه و تضییع، مقابله و با تمام وجود تا همیشه تاریخ از این میراث ارزشمند بشری و حریم آن پاسداری کرد.

بنابراین ضروری است با ایفای تعهد مدیریت شهری کنونی مبنی بر صیانت و حمایت از میراث پرافتخار گذشتگان، الگوی مثبتی نیز برای آیندگان باشیم تا دیگر مانند برخی ادوار تأسف‌برانگیز گذشته، شاهد تخریب و تباهی سرمایه‌های هنری و تاریخی در هیچ جای شهر پرافتخار اصفهان نباشیم. بدیهی است در صورت غفلت از این امر مهم، آیندگان هرگز ما را نخواهند بخشید و بدنامی آن در کارنامه مدیریت شهری ثبت خواهد شد.

بنابراین همانگونه که قبلاً اعلام کرده و به طور مکرر نیز از اقدامات مشابه در ادوار گذشته ابراز نگرانی کرده‌ام و همه مدیران مناطق و مسئولان شهری را به پاسداری جدی از این دستاوردهای بشری که متعلق به همه جهانیان است توصیه کرده‌ام، به مدیر منطقه اعلام کردم لازم است در اولین فرصت و با قید فوریت برای رفع نگرانی‌های موجود، تمهیداتی اندیشیده شود تا هرگز وقایعی اینچنین در ارتباط با آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر تکرار نشود.

در این زمینه لازم است مدیر منطقه، بنده و افکار عمومی را از اقدامات انجام شده مطلع کند. ”

ایمنا

درباره نویسنده