ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

تخریب «پل های تاریخی» اصفهان

پل‌های تاریخی اصفهان از فقدان آب که به وجود آن‌ها معنا و مفهوم می‌بخشد، رنج می‌برند و در این شرایط، با آسیب‌های مختلفی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از یادگاری‌نویسی‌های ریز و درشت و تخریب‌های انسانی گرفته تا ترک‌های نگران کننده‌ای که متأسفانه پژوهش دقیقی برای تشخیص منبع ایجاد آن انجام نشده است. 
برخی این ترک‌ها را به نشست، برخی به فرونشست و برخی به مرمت نشدن مداوم یا مرمت‌های غیر اصولی بنا نسبت می‌دهند. آنچه اکنون واضح و مسلم به نظر می‌رسد، ضرورت انجام مطالعات کامل دربارۀ علت ایجاد این ترک‌ها و دیگر آسیب‌هاست تا بتوان بر اساس این تشخیص، تصمیمی درست گرفت و برای درمان درد پل‌های تاریخی اصفهان اقدام کرد.

ایسنا

درباره نویسنده