به همت یک شرکت دانش‌بنیان؛ خدمات معماری دیجیتال ارائه می‌شود

یک شرکت خلاق ایرانی خدمات معماری دیجیتال از جمله طراحی پارامتریک و سازه‌های ارگانیک به جامعه عرضه می‌کند.

یکی از شرکت‌های خلاق مستقر در پارک علم و فناوری تربیت مدرس انواع خدمات حوزه معماری دیجیتال از جمله سازه‌های گنبدی پازلی، دکورها و طراحی پارامتریک، محصولات پازلی و سازه‌های ارگانیک ارائه می‌دهد. این شرکت فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد و در حال حاضر انواع سازه‌های خاص، دکورها و عناصر پارامتریک و پازلی تولید می‌کند.

معماری پارامتریک پروسه‌ای بر پایه تفکر الگوریتمیک است که مجموعه‌ای از پارامترها و قوانین روابط بین هدف طراحی و نتیجه آن را تعریف می‌کنند. طراحی پارامتریک یک پارادایم طراحی است که در آن روابط بین عناصر، تکثیر هندسه و شکل‌های پیچیده را رقم می‌زند. این معماری از معادله پارامتریک در ریاضیات منشا می‌گیرد و به استفاده از پارامترها و متغیرهای مشخص اشاره دارد که با تغیر آنها می‌توان نتیجه یک سیستم یا معادله را ویرایش کرد.

آناپرس

درباره نویسنده