این ساختمان‌ها بعضا به دلایلی از قبیل عدم توجیه اقتصادی، محدودیت‌‌های طرح تفصیلی، مسائل حقوقی و مالکیتی، واقع شدن در محدوده بافت‌های تاریخی، مساحت کم و عدم امکان تجمیع با پلاک‌‌های مجاور، امکان تخریب و نوسازی ندارند و بی‌توجهی به نوسازی و بهسازی لرزه‌‌ای آنها، مخاطرات جانی و خسارات مالی بسیاری را در زمان وقوع زلزله در بر خواهد داشت. وی ادامه داد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با هدف کاهش این مخاطرات و ارتقای نسبی کیفیت ساختمان‌های آسیب‌‌پذیر، دستورالعمل فنی بهسازی لرزه‌‌ای نسبی ساختمان‌های شهر تهران را تدوین کرده که با تصویب شورای شهر تهران و تایید نهایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،‌ سازو‌کار اجرایی آن به مناطق بیست‌‌ودوگانه ابلاغ می‌شود. معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه این فرآیند، جایگزین بهسازی لرزه‌‌ای تفصیلی ساختمان‌ها طبق ضوابط دستورالعمل‌‌های مربوطه از جمله نشریه ۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه نخواهد بود، اظهار کرد: دامنه شمول این مجوز، ساختمان‌های صرفا مسکونی یا ساختمان‌های مسکونی دارای سطوح تجاری یا اداری در حد ۲۰ درصد مساحت عرصه و حداکثر ۵۰ مترمربع، با لحاظ شرایط ششگانه‌ای که در دستورالعمل ابلاغی آمده، خواهد بود. صارمی درباره اجرای طرح بهسازی لرزه‌‌ای نسبی ساختمان و نقشه‌های اجرایی مربوطه توضیح داد: این طرح در حدود شرایط مذکور در دستورالعمل ابلاغی، توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و از طریق شرکت‌‌های دارای صلاحیت، تهیه و توسط یک شرکت دارای رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه یا واجد صلاحیت اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان یا افراد حقیقی و حقوقی دوره‌دیده و دارای صلاحیت اجرای بهسازی لرزه‌‌ای نسبی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اجرا می‌شود. وی خاطرنشان کرد: ثبت درخواست مجوز نیز با درخواست مالک یا نماینده قانونی وی با ارائه اسناد مالکیت، سابقه شهرداری، اقرارنامه رسمی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی و معرفی شرکت مجری در قالب مجوز بهسازی لرزه‌‌ای نسبی امکان‌پذیر خواهد بود. معاون شهردار تهران یادآور شد: برای تشویق و ترغیب مالکان ساختمان‌های آسیب‌‌پذیر به ارتقای عملکرد لرزه‌‌ای بنا در برابر زلزله نیز سازمان نوسازی شهر تهران موظف شده است تا از طریق دفاتر توسعه محله‌‌ای، با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، راهکارهای تشویقی و ترویجی، نظیر ارائه تخفیف در هزینه‌های اجرای بهسازی لرزه‌‌ای نسبی و تخصیص تسهیلات بانکی برای متقاضیان بهسازی لرزه‌‌ای نسبی با استفاده از کلیه ظرفیت‌‌های موجود در داخل و خارج شهرداری تهران را پیگیری کند.