برگزاری نشست تخصصی معماری و شهرسازی ایران در هادی شهر

نشست تخصصی معماری و شهرسازی ایران با هدف پیشبرد اهداف شهرسازی ایرانی و بومی در هادی شهر برگزار شد.

 علی رضایی راد شهردار هادی شهر گفت: هدف از این نشست تخصصی که با حضور مهمان ویژه پرفسور محمود گلابچی که یکی از چهره‌های ماندگار کشور بود برای پیشبرد اهداف شهرسازی ایرانی و بومی در استان مازندران و هادی شهر برگزار شد.

او افزود: در این نشست تخصصی مباحث حوزه معماری و شهرسازی در جامعه ایران و منطقه مازندران مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

شهردار هادی شهر تصریح کرد: در این نشست این حقیقت مورد بحث قرار گرفت که چگونه باید ما به معماری بومی و به معماری سرزمین خودمان توجه کنیم و چگونه بتوانیم استان مازندران که یکی از بهترین موقعیت‌ها برای توسعه و سرمایه گزاری و جذب گردشگر در کشور را دارد در جهت معماری و شهرسازی ارتقا دهیم.

رضایی راد گفت: ما باید بدانیم که چگونه بتوانیم در این شهر با حضور چنین عناصر و افراد مطلع و آگاه در شورای اسلامی و شهرداری‌ها یک معماری فاخر و متناسب با سرزمین خودمان را در این استان شکل دهیم.

پرفسور محمود گلابچی نیز در این نشست گفت: این امکان کاملا وجود دارد که ما بتوانیم با رویکرد‌های امروز جهانی در معماری و مهندسی، ساختمان‌هایی را بسازیم که هم پایدار و هم ایمن و هم به لحاظ هویت واصالت متناسب با معماری سرزمین ما و بخصوص برای استان بزرگ و پهناور مازندران باشد که یکی از زمینه‌های بسیار مغتنم برای توسعه اقتصاد و جذب گردشگر در کشور بوده که با زمینه اشتغالزایی میتواند بسیار موثر باشد و با یک معماری و شهرسازی جدید مبتنی بر اصالت و هویت معماری خودمان کار‌های بزرگ و ارزشمندی را انجام دهیم.

وی افزود: باید از شهردار و شورای هادی شهر تشکر کرد که با گردآوری شهرداران و اعضای شورای شهر استان و متخصصان و اعضای شورای اسلامی شهر‌ها چنین فرصتی را فراهم کردند تا یکبار همه مباحث حوزه معماری و ارزش‌های سرزمینی ما مورد بحث قرار بگیرد و هم اینکه برای آینده معماری و شهرسازی آینده طرح‌های نوینی را درنظر بگیریم که به آن اهداف بلند در ارتقا معماری و ارتقا سرزمین خودمان به خصوص استان مازندران دست پیدا کنیم.

صداوسیما

درباره نویسنده