برنامه مهم شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از چندمرحله‌ای کردن صدور پروانه به‌منظور کاهش زمان صدور خبر داد و گفت: می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم و پروانه یک و دو و سه داشته باشیم تا فرایند صدور کاهش یابد.

حمیدرضا صارمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه روند طولانی بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه گفت: تدبیر ما این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای مثال بخش‌های کنترل نقشه، نظارت، آتش نشانی، فضای سبز، بازدید، نقشه نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص می‌دهند، از همین رو می‌خواهیم تعدادی از این زمان‌ها را به بعد از صدور پروانه موکول کنیم. در واقع می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم.

صارمی در تشریح جزئیات پروانه‌های مختلف گفت: بدین ترتیب برای مثال در زمان شروع عملیات یک پروانه، در ادامه پروانه دیگری و به عبارت دقیق‌تر پروانه یک و دو سه را داشته باشیم و این اتفاقات در آن رخ دهد.

معاون شهردار تهران در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر نسبت به‌عدم تحقق درآمدهای شهرسازی در مناطق انتقاد داشتند، اظهار کرد: الان وضع ما خوب است و رو به جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می‌یابد و با مالکین و انبوه سازان صحبت می‌شود که ورود پیدا کنند.

او افزود: باید بتوانیم از ظرفیت لشکر انبوه سازان که برخی از آن‌ها سالیان سال مورد بی‌مهری قرار گرفته اند در ساخت و ساز تهران استفاده کنیم.

صارمی همچنین درباره صدور پروانه و ساخت و ساز در مناطق جنوبی پایتخت اظهار کرد: در این مناطق تسهیلات بیشتری ارائه خواهد شد.

جهت پرس

درباره نویسنده