رسول میرباقری در جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان که این هفته در منطقه ۱۵ شهرداری برگزار شد،  اظهار کرد: با توجه به گستردگی منطقه ۱۵ شهرداری و تنوع بافت‌های آن، باید روش متفاوتی برای بازآفرینی بافت این منطقه در نظر گرفت.

وی افزود: برای برقراری عدالت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات و اجرای طرح‌های محرک توسعه باید اقدامات بیشتر در این منطقه انجام شود و طرح‌های تشویقی و خدماتی را توسعه داد که معمولاً بافت‌های فرسوده و گلوگاه‌ها بیشتر درگیر این مشکل هستند.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر بازگشایی گلوگاه‌ها در منطقه ۱۵، اظهار کرد: معتقدیم به جای انجام اقدامات ظاهری باید به اقدامات ریشه‌ای و عمقی بپردازیم و توجه بیشتری به بازگشایی گلوگاه‌ها برای رفع دغدغه شهروندان داشته باشیم.

وی در رابطه با بن‌بست بودن برخی از محلات این منطقه، گفت: یکی از مزایای رویکرد محله‌محوری در این دوره مدیریت شهری، توجه به قرار گرفتن میز محلات و میز خدمات درون محلات بوده تا بر اساس درخواست اکثریت مردم، خدمات ویژه‌ای به آن محله ارائه شود.

برنا