بررسی پرونده های شهرسازی پنج شهر استان همدان

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از بررسی پرونده های شهرستان های فامنین، اسدآباد، نهاوند، تویسرکان و رزن در کمیسیون ماده پنج خبر داد.

به گزارش مسعود شاه محمدی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از بررسی پرونده های شهرستان های فامنین، اسدآباد، نهاوند، تویسرکان و رزن در کمیسیون ماده پنج خبر داد.

وی ادامه داد: دراین جلسه پرونده های شهرستان نهاوند طرح بازآفرینی محله پاقلعه و میدان توحید و اجرای طرح اقدام ملی این شهرستان بررسی و دستور پیگیری آنها صادر شد.

شاه محمدی افزود: در رابطه با پرنده های شهرستان رزن پروژه اصلاح خط پروژه بلوار شمالی این شهرستان تحلیل و بررسی شد.

سرپرست معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در پایان در رابطه با پروژه های شهرستان اسدآباد و فامنین خاطر نشان ساخت: پرونده طرح اقدام ملی شهرستان اسدآباد در دست اجرا و پرونده طرح بازافرینی (میدان وحدت)شهرستان فامنین مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت راه و شهرسازی

درباره نویسنده