بررسی آزادسازی گلوگاه‌های بافت‌ فرسوده در شورای ششم اصفهان

رئیس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان مباحث مطرح شده این هفته کمیته نظارتی شورای ششم در چهار منطقه شهرداری را تشریح کرد.

رسول میرباقری ، با اشاره به تشکیل کمیته نظارتی این هفته در چهار منطقه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: جلسات کمیته نظارتی بر اساس برنامه اعلام شده در چهار منطقه پنج، ۱۲، ۱۵ و ۱۱ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شد که به ترتیب منطقه ۱۲ با ۲۸ نفر ارباب رجوع، منطقه ۱۵ با ۲۲ نفر ارباب رجوع، منطقه پنج با ۱۲ نفر ارباب رجوع و منطقه ۱۱ با پنج نفر ارباب رجوع به ترتیب بیشترین تعداد متقاضیان را داشتند.

وی در خصوص جزئیات مباحث مطرح شده در منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، افزود: بیشترین مباحث مطرح شده در منطقه ۱۵ مربوط به بحث‌های اولویت‌بندی، شهرسازی، مباحث مالی و استفاده از ظرفیت افراد خاص جهت کمک به افراد مستحق بود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بیشترین مباحث مطرح شده در منطقه ۱۲ نیز مربوط به مباحث مالی از جمله تخفیف، تقسیط و استفاده از افراد خاص جهت کمک به افراد مستحق بود، همچنین مبحث تفکیک در منطقه ۱۲ نیز فراوانی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به بافت فرسوده در مناطق کم‌برخوردار از مباحث مطرح شده در منطقه پنج شهرداری اصفهان بوده است، گفت: لازم است به بافت فرسوده و آزادسازی گلوگاه‌های محلات کم‌برخوردار در منطقه پنج پرداخته و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

میرباقری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین گلوگاه‌ها در مناطق بافت‌های فرسوده شناسایی و بودجه برای آن تعیین شده و قرار است در سال ۱۴۰۱ تملک و آزادسازی‌های لازم برای رفع این گلوگاه‌ها انجام شود.

ایمنا

درباره نویسنده