پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

بافت کهن اردبیل بافت تاریخی و فرهنگی شهر است 

رئیس اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرحهای بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بافت کهن و تاریخی شهر اردبیل که از جمله بافتهای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر است می بایست در کانون توجه مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (استان اردبیل) ، محمود حسین زاده رئیس اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرحهای بازآفرینی راه و شهرسازی استان اردبیل با اعلام این مطلب اظهار کرد: طرح تفصیلی ویژه بافت کهن شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۷۸ می باشد که تاکنون بازنگری و به روز رسانی نشده است ، یقیناَ گذشت بیش از ۲۲ سال از تاریخ تصویب این طرح و ملاک عمل بودن آن با توجه به تغییرات شرایط عمومی از جمله تغییرات جمعیتی ، کالبدی و تکنولوژی های فنی و مهندسی  برای شرایط حال حاظر  قابل قبول نیست.

وی افزود : مرحله نهایی و گام چهارم تهیه طرح تفصیلی شهر اردبیل که توسط مهندسین مشاور عرصه و به کارفرمایی شهرداری اردبیل در دست تهیه می باشد ، موضوع بازنگری و تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت کهن است که لازم و ضروری به نظر می رسد در تهیه این سند دقت مضاعف از سوی مشاور در مرحله شناخت و بررسی وضع موجود و نیز ارائه طرح صورت پذیرد تا با اصلاح طرح موجود و تعریف مشوق های لازم نسبت به ساماندهی و بهسازی و نوسازی و مرمت بناهای تاریخی آن منجر شود.

رئیس اداره معماری بافت های واجد ارزش و طرحهای بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به تاکید بر وجود آثار ثبتی جهانی در محدوده بافت تاریخی اردبیل از جمله مجموعه خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی به این نکته اشاره کرد و گفت: ملحوظ نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در خصوص ضوابط ارتفاعی احداث بنا دربافت، بازگشایی معابر بافت تاریخی و سایر قوانین و مقررات لازم الاجراست.

حسین زاده افزود: درکنار موضوع بازنگری طرح موضوع تعریف و پیشنهاد طرح های موضوعی و موضعی در مقیاس طراحی شهری و شهرسازی ، تعریف جداره های با الگوی معماری ایرانی اسلامی در احیاء و باز زنده سازی محلات قدیمی و دارای هویت ، اماکن تاریخی و فضاهای سرزنده شهری از ضروریات است.

درباره نویسنده