باغ‌های تهران باقی می‌ماند یا برج می‌شود؟

 اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز، سه‌شنبه بخش زیادی از زمان دویست و چهل‌ویکمین جلسه شورا را به بررسی پرونده پلاک‌های ثبتی به منظور تعیین باغ یا غیرباغ بودن آنها اختصاص دادند و در ابتدا «محمد سالاری» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به قرائت مشخصات هشت پرونده پلاک ثبتی در خیابان‌های فرشته، خیابان ولیعصر(عج) و خیابان ونک پرداخت.

وی تصاویری از پلاک‌های ثبتی را نیز در صحن شورای شهر برای سایر اعضا به نمایش درآورد تا اعضا بر اساس مشخصات بتوانند نظر خود را مبنی بر غیرباغ بودن اعلام کنند.

«علی اعطا» رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی تاکید کرد: بر اساس قانون ۵ معیار برای تشخیص باغ از غیرباغ، ملاک عمل است.
وی اظهار داشت: سند پلاک ثبتی، حد نصاب تعداد درخت، رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص شورا و و تشخیص کمیسیون وزارت جهاد در خارج از محدوده شهرها معیارهایی می‌باشد که قانون برای تشخیص باغ بودن در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد که گرایش شورای پنجم حفاظت از باغ‌ها شهر تهران بوده و تاکنون به این موضوع عمل شده است.

«اعطا» با تاکید بر ضرورت توجه به معیارهای تشخیص باغ در شهر تهران بیان کرد: با توجه به معیارهای تعیین شده برای باغ بودن یا نبودن یک پلاک ثبتی، باید به گونه‌ای عمل شود که موجب تضییع حقوق شهروندان نشویم.

وی اشاره به اینکه در پرنده‌های باغ‌ها گاهی اوقات گواهی سازمان عمران ملاک عمل قرار می‌گیرد، اضافه کرد: کارشناسان حقوقی کمیته حقوقی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مواردی که به کمیسیون ماده ۷ می‌آید و به گواهی عمران استناد کرده است، معادل رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نیست.

عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی پرونده باغ‌های شهر تهران با بیان اینکه معیارهای بررسی پرونده‌های باغ‌های تهران روشن است، اظهار داشت: برخی پلاک‌های ثبتی چند معیار باغ بودن را دارد؛ این در حالی است که در آیین‌نامه ملاک عمل شورای شهر عنوان شده است که پلاک ثبتی می‌تواند حداقل یکی از پنج شرط باغ بودن را داشته باشد.

«سیدحسن رسولی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به درج عبارت مزروعی در برخی پلاک‌ها اظهار داشت: اراضی مزروعی داخل شهر به شرط دارا بودن سایر شرایط، باغ در نظر گرفته می‌شود؛ زمین مزرعی در داخل محدوده شهری آن هم در منطقه یک شهر تهران با تصویری که می‌بینیم، وفق بند پنج آیین‌نامه غیرباغ نیست.

وی با بیان اینکه اگر یک مرجع صالحه این زمین را مزروعی نام‌گذاری کند، مالک را بدبخت کرده است، بیان کرد: اگر زمینی مزروعی باشد، قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی اجازه هیچ کاری به مالک نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: رویه شورای قبلی این بوده است که درباره پلاک‌های مزروعی به شرط داشتن سایر شرایط مثل باغ برخورد شود.

«حسن خلیل‌آباد» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان بررسی پرونده‌های ثبتی اظهار داشت: ملاک تشخیص باغ را قانون مشخص کرده است و باید مساحت و تعداد درختان مشخص باشد.

وی با اشاره به موافقت و مخالفت اعضای شورای شهر با برخی پرونده‌ها تصریح کرد: اینکه درختان بزرگ باشد یا کوچک، ملاک ما نیست بلکه تعداد درختان در باغ بودن ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: سند مادر همه املاک تهران خانه باغ یا مشجر است و سند مادر ملک نباید ملاک باغ بودن یا نبودن باشد.

«ناهید خداکرمی» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز در اظهاراتی بیان کرد: در تشخیص باغ از غیرباغ باید به حقوق شهر تهران توجه کرد؛ اگر با برخی استدلال‌های مخالفان باغ بودن پیش برویم، باید همه باغ‌های تهران را خراب کنیم.

 وی با بیان اینکه ما در مقابل شهر، مردم و آینده مسئول هستیم، اظهار داشت: معیارهای تشخیص باغ از غیرباغ مشخص است و باید براساس این معیارها عمل شود.

«سید ابراهیم امینی» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز بر لزوم رعایت معیارهای قانونی تشخیص باغ از غیرباغ تاکید کرد و گفت: حدنصاب تعداد درختان برای باغ بودن یک ملک ۵۹ درخت است، در حالی که برخی از اراضی تعداد کمتری درخت دارد.

«حجت نظری» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: در بسیاری از پرونده‌های ثبتی درختانی با بن قابل توجهی وجود دارد که جزو درختان ارزشمند محسوب می‌شود و باید به ارزشمند بودن این درخت‌ها توجه شود.

به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران پرونده هشت پلاک ثبتی را با تشخیص ۶ مورد باغ و دو مورد غیرباغ بستند.

منبع:ایرنا

درباره نویسنده