ایمانی خوشخو ،رئیس کارگروه هنر و معماری کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شد

از سوی دکتر علی اکبر ولایتی -رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو به عنوان «رئیس کارگروه هنر و معماری کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» انتخاب شد.

متن نامه به شرح ذیل است؛

به استناد تبصره ۲ مصوبه جلسه ۵۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۸۴ مبنی بر تشکیل کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و ماده واحده« اصلاح وظایف کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران »مصوبه جلسه ۸۴۶ آن شورا مورخ ۲۷/ ۷ /۱۴۰۰ ، نظر به صلاحیت های علمی و پژوهشی و تجربیات مفید و ارزشمند جنابعالی در حوزه هنر و معماری شما را به عنوان «رئیس کارگروه هنر و معماری کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران »منصوب می‌نمایم/
 امید است با استعانت از الطاف الهی و با استفاده هوشمندانه از مواریث گران سنگ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و بهره مندی از مشارکت و مساعدت صاحب نظران و اندیشه ورزان محترم در جهت زمینه سازی برپایۀ تمدن نوین اسلامی و ایران تلاش نمایید.

دکتر علی اکبر ولایتی
 رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

درباره نویسنده