ایجاد «مرکز محله» در حسین‌آباد اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: ایجاد فضای سرزنده و ایمن برای حضور شهروندان با ارتقای سطح تعاملات اجتماعی، ایجاد فضای شهری مطلوب باکیفیت و ارزش بالا از طریق ساماندهی خدمات و کاربری‌ها از مهمترین اهداف ایجاد مرکز محله در حسین‌آباد است.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مراکز محله از مهمترین واحدهای کالبدی و فرهنگی شهر است که هویت و ساختار شهری از کنار هم قرار گرفتن آنها شکل می‌گیرد.

وی افزود: تنزل شاخصه‌های کیفی در فضاهای شهری و مراکز محله‌ای یکی از مهمترین معضلات حال حاضر شهرسازی کشور است و از آنجا که فضاهای شهری، اوج تجلی مکانی حیات شهری و حضور شهروندان را به نمایش می‌گذارد، اثر متقابل تنزل کیفیت این فضاها بر کاهش کیفیت زندگی شهری، عمق و ابعاد این معضل را روشن‌تر می‌سازد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در چالش‌های معماری و طراحی شهری این روزهای محلات کلانشهرها، موضوع پرداختن به فضاهای تعاملی شهری به اصلی واجب در طرح‌های آینده برای شهر تبدیل شده است.

وی با بیان اینک طراحان نقش بسزایی در پرداختن به معماری و شهرسازی فضاهای شهری و اماکن تعاملی محله در راستای حفظ، بازسازی و ارتقای روابط اجتماعی و هویت محله دارند، گفت: محله حسین‌آباد در محدوده منطقه پنج شهرداری واقع که از شمال به محتشم کاشانی، از غرب به خیابان وحید، از شرق به خیابان حکیم نظامی و از جنوب شرقی به اراضی ارتش محدود می‌شود.

حسینی‌نیا تصریح کرد: در نخستین سال‌های دهه ۳۰ آهنگ افزایش سریع جمعیت محله، آغاز ساخت و سازهای مسکونی را به همراه دارد، مادی حسین آباد در ابتدا راسته اصلی خدماتی محله به شمار می‌رفته که با احداث خیابان حسین‌آباد و ایجاد واحدهای تجاری در حاشیه آن، به عنوان راسته اصلی خدماتی محله تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به نحوه استقرار و تمرکز کاربری‌های مذهبی و واحدهای خرید در پیرامون خیابان حسین‌آباد، مرکز محله در امتداد این محور شکل گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از نیازهای احصای شده از مردم در پروژه ارتقای کیفی محله حسین آباد، نیاز به افزایش فضاهای سبز و باز، مرکز محله و فضاهای تفریحی در محله بوده است که نشان می‌دهد یکی از مشکلات اساسی محله حسین آ باد تراکم بیش از حد و عدم وجود فضای باز عمومی و مناسب برای تجمع افراد، گذران اوقات فراغت و شکل‌گیری تعاملات اجتماعی محلی است، از مدت‌ها قبل تلاش‌ها و مذاکراتی جهت آزادسازی بخشی از فضای مرکزی محله (در مجاورت چهارراه حسین آباد) جهت طراحی و اجرای فضای مناسبی به عنوان مرکز محله انجام و طراحی این مرکز محله به عنوان پروژه اصلی طرح ارتقا کیفی محله حسین آباد تعیین شده است.

وی تاکید کرد: بر این مبنا طرح اولیه، پهنه‌بندی و لکه‌گذاری کاربری‌ها و فضاهای مرکز محله با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالکیتی اراضی این محدوده ارائه شده تا پس از تأیید در کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های مربوط به طراحی فاز یک طراحی شهری و معماری این محدوده پرداخته شود.

حسینی‌نیا گفت: کاربری‌های تعریف شده در این مرکز محله بر مبنای دو عامل رفع کمبود کاربری‌های خدماتی محلی و ایجاد فضایی سرزنده و مطلوب پیشنهاد شده است که این مرکز محله پس از بررسی گزینه‌های پیشنهادی و بررسی طرح نهایی در کمیسیون ماده پنج مصوب شده و نیاز است فاز یک پیشنهادی تدقیق و فاز دو طرح نیز ارائه شود.

وی با اشاره به اهداف مورد نظر برای ایجاد مرکز محله در حسین‌آباد، تصریح کرد: ایجاد فضای سرزنده و ایمن برای حضور شهروندان با ارتقای سطح تعاملات اجتماعی، ایجاد فضای شهری مطلوب باکیفیت و ارزش بالا از طریق ساماندهی خدمات و کاربری‌ها، تعیین مولفه‌ها و عناصر فضایی و عملکردی مرکز محله، تعیین راه کارهای اجرایی جهت افزایش سطح دستیابی به اهداف مرکز محله، ارزیابی وضعیتی مالکیتی و وضع موجود طرح فاز یک پیشنهادی و تدقیق آن، ارائه خدمات و تسهیلات عمومی در سطح محله و ایجاد فضاهای باز عمومی و فضاهای جمعی در محلات از جمله این اهداف به شمار می‌آید.

درباره نویسنده