اُرسی سازی، جلوه ای از هنر در معماری یزد

در صنعت نجاری از تلفیق یکی از شاخه های آن به نام نازک کاری چوب با هنر طراحی نقوش ، اسلیمی ، گره چینی ، جقه ، چهارپر، قواره بری وشیشه بری شیشه های رنگی که از عناصر معماری اصیل و سنتی ایران می باشد ، درب و پنجره هایی خلق می شوند به نام هنر ارسی یا ارسی سازی. ارسی نوعی در و پنجره چوبی مشبکی است که درهرشبکه اش شیشه کوچک رنگینی موجود است واز کنارهم قرار گرفتن آنها نقش های زیبایی پدید می آید و نور را از خود عبور می دهد.به حالت عمومی (ایستاده) قرار می گیرد که حالت بالارونده برای باز کردن و پایین رونده برای بستن می باشد. معمولا سر تا سر دیوار اضلاع چهارگانه اتاق را می پوشاند و از سقف تا کف یکپارچه است.

فارس

درباره نویسنده