ی٫ خرداد ۲۷ام, ۱۴۰۳

انتشار کتاب زبان معماری ،۲۶ اصل که هر معمار باید بداند

انتشار کتاب «زبان معماری؛ ۲۶ اصل که هر معمار باید بداند»

نویسنده: آندریا سیمیچ – وال وارکه
مترجمان:
– دکتر مرضیه آزاد ارمکی؛ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
– علیرضا دودانگی
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
تاریخ انتشار: چاپ اول | پاییز ۱۳۹۹
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۳۲۴ صفحه
قیمت: ۸۰/۰۰۰ تومان

♦ مقدمـــه کتــاب:
همواره بر سر خصوصیات و ویژگی هایی که می توانند منجر به ایجاد یک “پدیده معماری” شوند مذاکرات فراوانی وجود داشته است. یکی از خصوصیات هر زبانی، فراهم آوردن سیستمی جهت انتقال مفاهیم مربوط به آن است. مفاهیم و معانی در معماری بسیار پیچیده هستند، هم عمیق اند و هم بی انتها. معماری نیز از این حیث پیچیده تر است؛ چرا که هر طرح محلی برای آزمایش بسیاری از مفاهیم مرتبط است که از تاریخ، نظریه، فناوری و حتی ارائه طرح نشات گرفته است. به همین سبب، تلاش های بسیاری در جهت بیان و تعریف زبان معماری انجام شده است.

کتاب پیش رو، کتاب بیان لغوی نظریه های معماری نیست؛ بلکه حاوی برخی از اصول حیاتی در زمینه طراحی معماری می باشد. این کتاب به معرفی بیست و شش اصل مهم معماری محدود شده است که هر مفهوم در فصلی جداگانه توضیح و به کمک برخی از متمایزترین مثال های زبان معماری، مصور شده است.

این کتاب به خوانندگانی که به تازگی وارد عرصه معماری و یا کسانی که پیش از این در یکی از شاخه های مختلف معماری مطالعات داشته اند، توصیه می شود. امید است بتوان از طریق این کتاب، علایق جدید و قدیم به معماری را برانگیخت و شاعرانگی بی مرزی که می تواند به زبان معماری بیان شود را معرفی نمود.

 

♦ فهرسـت مطالـب کتـاب:

 فصل ۱: تجزیه و تحلیل
پروژه داده ها
پیشینه
لوئیجی مورتی و پیشینه های فراخوانشی معماری
انتزاع
اجزا (قطعات کوچک)
رسم نمودار
تفسیر دستگاه واسطه 
همکاری در تالیف

• فصل ۲: مفهوم 
آن چیست و چه می کند 
در تقابل با عقاید 
در کنار انعطاف پذیری 
سور فهن – طراحی خط 
طرح 
اسکیس 
پوشش 
مدل سه بعدی طرح
مدل های برجسته 
مدل های ماده 
و به طریق دیگر

• فصل ۳: بازنمایی
مورفوسیس و ارائه توصیف ناپذیرها 
ابزارآالت 
آنالوگ 
دیجیتال 
نوع شناسی بازنمایی ها 
پلان 
مقطع 
تصویر قائم 
طراحی آگزنومتریک 
پرسپکتیو 
انیمیشن 
رسم های ترکیبی

• فصل ۴: برنامه 
برنامه به منزله ی دستگاه تاکتیکی: رم کولهاس و دفتر معماری متروپولیتن 
برنامه ی تجربی 
ابعادی 
کاربری 
ربط فضاها 
کدها 
برنامه نوآورانه 
هم احساسی 
یکپارچه سازی 
محدودیت به مثابه فرصت

• فصل ۵: بستر طراحی 
آلوارو سیزا، بازدید از سایت 
بافت فیزیکی 
مصالح 
مقیاس 
فضا 
سایت 
بستر زیربنایی 
لایه ها 
شبکه ها 
بستر متغیر 
رسوم 
روایات 
تاریخ 
بستر زیست محیطی 
تغییرات شدید 
آب و هوا 

• فصل ۶: محیط زیست 
ابزار 
ایستا، منفعل 
واکنشی 
محیط زیست های پایدار 
پوشش گیاهی – فواید محلی و زیربنایی 
مصالح 
ترمیم

• فصل ۷: حجم 
فرایند 
افزایشی 
کاهشی 
مندس داروشا و تعلیق (شناوری) حجم 
ویژگی ها 
تراکم 
گرانش

• فصل ۸: ساختار 
شیگرو بان و لطافت در ساختار 
عناصر 
دیوارها 
ستون ها 
تیرها 
دال ها 
ترکیب ها 
فضای سازه

• فصل ۹: نما 
مشاهده 
بارکو لیبینگر و نمای فعال 
میانجی ها 
کارایی

• فصل ۱۰: مواد 
مشخصات 
پدیدار شناسانه
بافت 
آواشنودی
نفوذپذیری 
مواد طبیعی و غیر طبیعی در معماری هرزوگ و دمورن 
رفتار 
پاسخ دهی 
آب و هوا، یا تحولات اجتناب ناپذیر 
مواد هوشمند 
فرآیندهای ساختمانی 
روش های تولید
اتصاالت
جزئیات/ مشاعات 
نمایه ها 
محل احداث بنا 
برنامه 
نمایه های فرهنگی

• فصل ۱۱: فضا 
شفافیت محسوس در فضای لوکوربوزیه 
مناطق فضایی 
وهم فضایی

• فصل ۱۲: مقیاس 
بدنه 
فیزیکی 
ادراکی 
گریت ریفلد و مقیاس های هنر 
دور و نزدیک 
مقیاس های چندگانه 
مقیاس های به هم پیوسته 
روزمره در برابر تاریخ

• فصل ۱۳: نور 
دگرگونی فضایی 
بافت 
تباین روشنایی 
واپیچیدگی 
استیون هال و پیکرتراشی نور 
رنگ 
نمادین 
ادراکی 
ابزار

• فصل ۱۴: حرکت 
مدیریت فضا 
سینمایی و متحرک 
حرکت دسته جمعی 
روایت گر 
نمایشی 
توالی 
پیوسته 
تضعیف شده 
منقطع 
تصادفی 
همکلامی 
تقویت 
سطح مشترک 
چندگانه/موازی

• فصل ۱۵: همکلامی 
فرم های همکلامی 
متضاد 
پرمایگی 
جهت دهی 
افزودن 
شاخصه / نمایانگر بودن 
مقیاس های همکلامی 
شهری 
ساختمانی 
جزئیاتی

• فصل ۱۶: معانی مجازی 
انواع 
استعاره ها 
مجاز 
کنایه 
مبالغه 
تشخیص (جان بخشی)
ارزش و ادراک

• فصل ۱۷: آشنایی زدایی 
عملکردها
تصاحب 
واژگونی 
بافتمندی دوباره و بافت زدایی
اتفاق 
پذیرش 
قدرت پذیرش
شگفتی 
فنون شاعری
توسعه آگاهی

• فصل ۱۸: تحول 
ظاهری 
زمانی (انیمیشن)
توپولوژیکی 
مواد هوشمند 
ضمنی 
برنامه ای
زمینه و تغییرات
نقش ادراک و حافظه

• فصل ۱۹: زیرساخت 
فیزیکی 
تقویت کننده سیستمی 
میزان اشغال 
ناپایداری 
فرهنگی
گردش 
مقدماتی

• فصل ۲۰: داده 
سطح 
دیوار پیشگام جان هیداک
فضا 
محورها و شبکه ها 
افق 
جرم

• فصل ۲۱: نظم 
تکرار 
لویی کان، رُم و صلیب یونانی
تراکم 
سلسله مراتب

• فصل ۲۲: شبکه
میس ون دروهه و شبکه به مانند سایت
ارجاع 
ریتم 
نسبت ها

• فصل ۲۳: هندسه 
اعداد 
هندسه حرکت خالص
هندسه توصیفی
پیچیدگی ها 
تغییرپذیری 
شبکه ها

• فصل ۲۴: ساخت 
مهارت 
تولید دیجیتال

• فصل ۲۵: پیش ساختگی 
استانداردسازی 
فقدان محل اجرا

• فصل ۲۶: ارائه 
مخاطبان 
مستندسازی 
تهییج 
طرح های زاها حدید 
رسانه

منبع خبر: www.MemarNews.com

درباره نویسنده