اعلام طرح موضعی ساماندهی حریم شهر چهارباغ

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا را درباره طرح موضعی ساماندهی حریم شهر چهارباغ را به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز  اعلام کرد. در متن این مصوبه اعلام شده به شهبازی، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۰پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ طرح موضعی ساماندهی سکونتگاه‌های واقع در حریم شهر چهارباغ را بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز مورد بررسی قرار داد و ضمن تأئید مفاد صورت جلسات مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک در خوص تغییرات مرز حریم شهر و پهنه‌بندی آن، موضوع را جهت تکمیل و تدقیق ضوابط یکپارچه در کل سطح حریم به کمیته فنی شماره یک ارجاع داد.

از آنجا که بنا بر گزارش ارائه شده توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه عمران، ساخت و ساز خلاف و مغایر با ضوابط قانونی در حریم این شهر از گستردگی قابل توجه برخوردار است، کمیته فنی موظف است به جهت تبیین ضوابط احداث بنا و تأسیسات در کل سطح حریم و پرهیز از تفاسیر متعارض و موردی، با هماهنگی و همکاری مؤثر سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و بنیاد مسکن (درخصوص روستاهای واقع در حریم)، ضوابط احداث بنا را در کل پهنه‌های مصوب در حریم شهر چهارباغ حداکثر ظرف دو ماه آتی تدقیق و به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در قالب سند پهنه‌بندی حریم چهارباغ به مراجع استانی ابلاغ کند.

پایگاه وزارت راه و شهرسازی

درباره نویسنده